ที่ห้องประชุม มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย พล.ต.ต.เสนิต สำราญสำรวจกิจ ผู้บังคับการตำรวจนครบาล 1 พล.ต.ต.ไพโรจน์ สุขรวยธนโชติ ผู้บังคับการอารักขาและควบคุมฝูงชน พ.ต.อ.มนต์ชัย ศรีประเสริฐ รองผู้บังคับการตำรวจนครบาล 1 พ.ต.อ.ยรรยง สันติปรีชาวัฒน์ รองผู้บังคับการตำรวจนครบาล 2  เดินทางมาร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ MOU ระหว่าง มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย กองบังคับการอารักขาและควบคุมฝูงชน กองบังคับการตำรวจนครบาล 1 กองบังคับการตำรวจนครบาล 2  ตามโครงการจัดการศึกษาสำหรับข้าราชการตำรวจหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต รุ่นที่ 2