ที่บริเวณลานกิจกรรมดนตรีจิตอาสา ชั้น 2 อาคารมหาภูมิพลราชานุสรณ์ 88 พรรษา โรงพยาบาลตำรวจ จัดกิจกรรม”Happy Mommy Happy Family” เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง โดยมีกลุ่มงานสูตินรีเวชกรรม กลุ่มงานอายุรกรรม และกลุ่มงานพยาบาล เป็นแม่งาน มุ่งเน้นให้ความสุขเพิ่มความสดใส ปลดความข้องใจของคุณแม่ท้อง ได้รับเกียรติจาก “คุณศุภรัตน์ นาคบุญนำ” ผู้ประกาศข่าวคนดังมาเป็นพิธีกรในงาน ภายในงานบรรยากาศเต็มไปด้วยความรักความอบอุ่นเริ่มต้นด้วยเสียงดนตรีอันไพเราะ จากศิลปินผู้ทรงเกียรติ อาทิ วงดนตรีคณะ”ไทยไชโย”  คุณฐิติพงษ์ วิเศษกุล เป่าแซกโซโฟน  เพลง ค่าน้ำนม และ เพลง อิ่มอุ่น ศิลปินนักร้องจิตอาสา ประกอบด้วย นายอาเธอร์ ปัญญะโชติ นายวิรุต สโรบล ดร.กันยารัตน์ กุยสุวรรณ น.ส.โสรยา ชวกุล น.ส. รุ่งรัตน์ กุยสุวรรณ

นอกจากด้านความบันเทิงภายในงานยังจัดกิจกรรมให้ความรู้แก่คุณแม่ท้อง เสวนาในหัวข้อ”แม่ท้องอยากรู้ หมอสูติฯอยากเล่า” เป็นการให้ความรู้ในด้านการดูแลสุขภาพผิวพรรณและความงาม โดยทีมแพทย์กลุ่มงานสูตินรีเวชกรรมร่วมกับกลุ่มงานพยาบาล พ.ต.ต.หญิง เทพจงจิต อาวเจนพงษ์ นายแพทย์(สบ2)กลุ่มงานสูตินรีเวชกรรม  พ.ต.ต.หญิง ลักขณา จักกะพาก นายแพทย์(สบ2)กลุ่มงานสูตินรีเวชกรรม  อีกทั้งได้รับความร่วมมือจากแพทย์ผิวหนังกลุ่มงานอายุรกรรมผู้มีประสบการณ์ตรงมาบอกเล่าถึงการดูแลผิวพรรณ ขณะเดียวกัน ร่วมเสวนาในหัวข้อเรื่อง”การดูแลผิวของคุณแม่ตั้งครรภ์” โดย พ.ต.ท.หญิง สุธนา โพธิ์มณี นายแพทย์(สบ2)กลุ่มงานอายุรกรรม  และมีการสอนแต่งหน้าให้คุณแม่ใน 2 แบบ 2 สไตล์โดยแบรนด์ดังจากประเทศโปแลนด์”Inglot” กลุ่มงานพยาบาล มาบรรยายให้ความรู้เรื่อง การเสริมพัฒนาทารกตั้งแต่อยู่ในครรภ์ ในหัวข้อเรื่อง”ลูกฉลาด สมองไว เริ่มต้นที่พ่อแม่”  โดย พ.ต.ท.หญิง กฤษติญา ธารารักษ์ พยาบาล(สบ 3)กลุ่มงานพยาบาล ท่ามเต็มเปี่ยมไปด้วยความรู้และความบันเทิงที่มอบแก่คุณแม่ทุกท่านที่มาร่วมในงานครั้งนี้ สร้างมีรอยยิ้มแห่งความสุขให้แก่ว่าทีคุณแม่ตลอดงาน

พ.ต.อ.หญิง ศิริกุล กฤตพิทยบูรณ์
094 – 9654495
หัวหน้าศูนย์ประชาสัมพันธ์ โรงพยาบาลตำรวจ
“ศูนย์กลางข่าวสาร ประสานฉับไว ใส่ใจประชาชน”