“ปริญญาแม่ไม่ได้จบ แต่แม่บอกนี้คือ ปริญญาชีวิตแม่ ที่สุดของแม่แล้วครับ” พ.ต.อ.ปิยรัช สุภารัตน์ ผู้กำกับการสายตรวจ กองบังคับการสายตรวจและปฏิบัติการพิเศษ บันทึกความทรงจำที่สำคัญในชีวิตเขาถึงแม่บังเกิดเกล้า

นางวรินทร สุภารัตน์ ในวัย 71 ปี ได้รับการคัดเลือกจากสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูประถัมภ์ให้เป็น แม่ดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี 2562

แม่ของลูกผู้ทำประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติ

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรากิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เสด็จพระราชทานพระฉายาลักษณ์ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนี พันปีหลวง ไว้เป็นเกียรติประวัติแก่ตัวเองและวงศ์ตระกูล ที่ห้องประชุมวายุภักษ์ โรงแรมเซนทรา บายเซ็นทารา ศูนย์ราชการ เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2562

เธอเป็นชาวจังหวัดลพบุรี ประกอบอาชีพเสริมสวยหารายได้เสริมช่วยแบ่งเบาภาระสามีที่เป็นนาวาโททหารอากาศในการเลี้ยงดูลูกทั้ง 3 คน

ปลูกฝังให้ลูกมีความขยันหมั่นเพียร มานะอดทน ตั้งใจเรียน ผลักดันให้ลูกชายทั้ง 3 คนเข้ารับราชการทหาร-ตำรวจเป็นแบบอย่างที่ดีในสังคม

สมควรยกย่องและเชิดชูเกียรติให้เป็น “แม่ดีเด่นแห่งชาติ” ประจำปี 2562

นอกจาก นางวรินทร สุภารัตน์ แม่ของผู้กำกับหนุ่มคนเก่งแล้ว ยังมีผู้เป็นแม่อีก 8 ชีวิตได้รับการเสนอชื่อเป็น “แม่ของผู้เสียสละฝ่ายตำรวจ” รับพระราชทานรางวัลเช่นเดียวกัน

นางจำปา สุกแก้วคง อายุ 60 ปี ชาวอำเภอศรีบรรพต จังหวัดพัทลุง การศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ประกอบอาชีพเกษตรกร มีชีวิตเรียบง่าย สร้างครอบครับให้อบอุ่นด้วยการนำหลักศีลธรรมไปใช้ในชีวิตประจำวัน เธอเป็นมารดาของ จ.ส.ต.อาทิตย์ สุกแก้วคง ผู้บังคับหมู่ป้องกันปราบปราม สถานีตำรวจภูธรยะรัง จังหวัดปัตตานี ที่มีวีรกรรมปะทะกลุ่มก่อความไม่สงบในพื้นที่เป็นเหตุให้ได้รับบาดเจ็บถูกยิงที่ท้องเมื่อวันที่ 10 เมษายน 2661   รักษาตัวนานเดือนเศษถึงหายดีกลับไปประจำอยู่สถานีตำรวจภูธรสะเดา จังหวัดสงขลา

นางเจ๊ะแยนะ แวอาลี อายุ 86 ปี ชาวจังหวัดปัตตานี การศึกษาประถม 4  มีอาชีพเกษตรกร ทำหน้าที่เป็นพลเมืองดีของประเทศ พยายามสั่งสอนลูก 8 คนให้ยึดมั่นในศีลธรรม โดยเฉพาะ ร.ต.ท.แวรอมลี แวฮามะ รองสารวัตรป้องกันปราบปราม กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 44 ปฏิบัติหน้าที่ร้อยเฉพาะกิจตำรวจตระเวนชายแดนที่ 441 ที่มีความตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความเสียสละกล้าหาญและเด็ดเดี่ยว ก่อนถูกคนร้ายประกบยิงเสียชีวิตขณะปฏิบัติหน้าที่บริเวณมัสยิดนูรุลอีบาดุห์ หมู่ 6 บ้านมายอ ตำบลธารโต อำเภอธารโต จังหวัดยะลา เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2562

นางแฉล้มศรี คงพุทธ อายุ 56 ปี ชาวอำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี การศึกษามัธยม 3 อาชีพแม่บ้าน สูญเสีย ด.ต.สถาพร คงพุทธ ผู้เป็นสามีจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่เมื่อวันที่ 17   มกราคม 2555 แต่ยังมีจิตใจเข้มแข็งเป็นเสาหลักแทนครอบครัวให้ก้าวเดินต่อไป ส่งลูกสาว 2 คน คือ ร.ต.อ.หญิง สินีนาถ คงพุทธ และ ร.ต.ต.หญิง สุทธิดา คงพุทธ รับราชการตำรวจตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ สังกัดกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน ลงไปปฏิบัติงานในพื้นที่เสี่ยงต่อชีวิตเป็นกำลังหลักของหน่วยในการถ่ายทอดความรู้และให้บริการทางการแพทย์พยาบาล กระทั่งลูกสาวคนโตถูก “คาร์บอมบ์” ได้รับบาดเจ็บ เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2562 บริเวณที่ตั้งหน่วยเฉพาะกิจสงขลา อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา รักษาตัวจนบาดแผลภายนอกและจิตใจหายเป็นปกติกลับไปทำหน้าที่ต่อในพื้นที่โดยไม่หวั่นเกรงภัยอันตรายจากเหตุการณ์ความรุนแรงที่เกิดขึ้น

นางบุญเกียรติ มณีรัตน์ อายุ 79 ปี ชาวอำเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช การศึกษาประถม 4 มีอาชีพเกษตรกร เลี้ยงดูบุตร 5 คนอบรมสั่งสอนให้เป็นคนดี มีความรับผิดชอบ ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ส่งให้ ด.ต.สัมพันธ์ มณีรัตน์ ผู้บังคับหมู่กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 427 ปฏิบัติหน้าที่ชุดปฏิบัติการรักษาความปลอดภัยครู หมวดเฉพาะกิจตำรวจตระเวนชายแดน 4413 ยึดมั่นในคำสอนของมารดา ก่อนจบชีวิตสังเวยการปฏิบัติหน้าที่ปกป้องผืนแผ่นดินเกิด ถูกคนร้ายดักระเบิดแสวงเครื่องบนถนนสายบ้านจาเราะแป หมู่ 3   ตำบลธารโต อำเภอธารโต จังหวัดยะลา

นางบุญชู เกตุจำปา อายุ 50 ปี ชาวจังหวัดสระบุรี อาชีพรับจ้าง ใช้ชีวิตอย่างเรียบง่าย มีอัธยาศัยดี และเข้มแข็ง หลังต้องสูญเสีย จ.ส.ต.อาสาฬ เหตุจำปา ผู้บังคับหมู่กองกำกับการสืบสวนตำรวจภูธรจังหวัดนนทบุรี บุตรชายไปเมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2561 ขณะปลอมตัวเข้าไปติดต่อล่อซื้อยาเสพติดบริเวณหน้าหมู่บ้านกฤษดานคร ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ผู้ต้องหาขัดขืนชักปืนยิงใส่ระหว่างแสดงตัวจะจับกุม นับเป็นความสูญเสียครั้งใหญ่แต่เต็มไปด้วยความภาคภูมิใจในชีวิตของผู้เป็นแม่

นางพรรณี มณีรัศยากร อายุ 74 ปี ชาวอำเภอแม่ลาน จังหวัดปัตตานี จบชั้นประถมศึกษาปีที่ 4   มีอาชีพเกษตรกร ชอบช่วยเหลืองานเพื่อนบ้าน อบรมสั่งสอนลูกให้พึ่งพาซึ่งกันและกัน ให้รู้จักตอบแทนบุญคุณของแผ่นดิน เป็นต้นแบบให้ลูกชายคือ ด.ต.พิรุณรัตน์ พุทธศิริ ผู้บังคับหมู่กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 44 ปฏิบัติหน้าที่หมวดเฉพาะกิจตำรวจตระเวนชายแดนที่ 4412 บ้านศรีท่าน้ำ ตำบลธารโต อำเภอธารโต จังหวัดยะลา ยึดถือปฏิบัติด้วยความกล้าหาญเด็ดเดี่ยวไปจนถึงวาระสุดท้ายของชีวิต ถูกคนร้ายซุ่มยิงถึงแก่ความตายเมื่อวันที่ 28 มกราคม 2562

นางวาสนา คงเทพ อายุ 65 ปี ชาวอำเภอศรีบรรพต จังหวัดพัทลุง การศึกษาชั้นประถม 4 อาชีพเกษตรกร มารดาของ ส.ต.ท.สรรเพชร คงเทพ ผู้บังคับหมู่หน่วยปฏิบัติการพิเศษ สถานีตำรวจยะรัง จังหวัดปัตตานี ทำหน้าที่ตรวจตราดูแลและจับกุมผู้กระทำผิดตามกฎหมายที่มีโทษทางอาญาในพื้นที่รับผิดชอบท่ามกลางความเสี่ยงอันตราย แต่ไม่เคยไหวหวาด เป็นเหตุให้ปะทะคนร้ายบนถนนสายชนบท ระแว้ง-สะนอ อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี คนร้ายเสียชีวิต 2 ราย ส่วนตัวเขาบาดเจ็บโดนยิงทะลุกลางหลัง พักรักษาตัวนานกว่า 1 เดือนขอกลับไปปฏิบัติหน้าที่เดิม กองบัญชาการตำรวจภูธรภาค 9 กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรภาค 4 ส่วนหน้า และมูลนิธิบุณยะจินดา ได้มอบประกาศเกียรติคุณยกย่องเชิดชูเกียรติในการทำงาน

สุดท้าย นางสมจิต นะมะ อายุ 73 ปี ชาวอำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี การศึกษาประถม 4 อาชีพเกษตรกร เป็นแม่ผู้มีความประพฤติดี มีคุณธรรมและน้ำใจ เป็นแบบอย่างที่ดีในการดำเนินชีวิตให้ ด.ต.สรรเสริญ นะมะ บุตรชาย ตำแหน่งผู้บังคับหมู่กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 42 ช่วยราชการกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 44 ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความขยันหมั่นเพียร มีความซื่อสัตย์จนได้รับความไว้วางใจจากผู้บังคับบัญชาและเพื่อนร่วมงาน กระทั่งโดนคนร้ายลอบวางระเบิดในพื้นที่บนถนนภายในหมู่บ้านปาลอบาต๊ะ หมู่ที่ 2 ตำบลตลิ่งชัน อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา บาดเจ็บสาหัส รักษาตัวนานพักใหญ่จนหายกลับไปปฏิบัติหน้าที่อีกครั้ง