พ.ต.อ.รินณวัฒน์ ภูวัฒนติกานต์ ผู้กำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 22 มอบหมายให้ พ.ต.ท.สุระสิทธิ์ สกุลพานิช รองผู้กำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 22 เป็นผู้แทน รับมอบสิ่งของเครื่องอุปโภค-บริโภคจากตำรวจภูธรสมุทรปราการ สถานีตำรวจภูธรบางพลีใหญ่กลาง จังหวัดสมุทรปราการ เพื่อนำไปช่วยเหลือประชาชนที่ประสบอุทกภัย ในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีและพื้นที่ใกล้เคียง ขณะเดียวกัน พ.ต.ท.สุกิจ ก้องจตุศักดิ์ รองผู้กำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 22 พ.ต.ท.เกียรติทวี บุญมา ผู้บังคับกองร้อยตำรวจตระเวนชายแดน 225 ร.ต.อ.สมพงษ์ เหมือนฤทธิ์ จ่ากองร้อย พร้อมกำลงเข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรและร่วมกับประชาชน นักเรียน นักศึกษา คัดแยกและบรรจุถุงยังชีพ เครื่องใช้อุปโภค – บริโภค ที่ได้รับบริจาคจากประชาชน ร้านค้าและหน่วยงานต่างๆ เพื่อนำไปแจกจ่ายช่วยเหลือแก่ผู้ประสบภัยจากเหตุการณ์น้ำท่วม ณ วัดป่าไทรงาม ตำบลเมืองเดช อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี