ณ ลานกิจกรรม ชั้น 2 อาคารมหาภูมิราชานุสรณ์ 88 พรรษา โรงพยาบาลตำรวจ วิทยาลัยพยาบาลตำรวจ จัดกิจกรรม “ครึ่งศตวรรษ วิทยาลัยพยาบาลตำรวจ 50 ปี เเห่งการผลิตเเละพัฒนาพยาบาลเพื่อสังคม” มี พล.ต.ท.วิฑูรย์ นิติวรางกูร แพทย์ใหญ่โรงพยาบาลตำรวจเป็นประธานเปิดงาน พล.ต.ต.หญิง นงเยาว์ สมพิทยานุรักษ์ ผู้บังคับการวิทยาลัยพยาบาลตำรวจ เป็นผู้กล่าวรายงา ถึงวัตถุประสงค์ของการจัดงาน และเชิดชูคุณงามความดีผลงานของศิษย์เก่าพยาบาลตำรวจ สร้างเสริมสัมพันธ์ระหว่างสถาบันและศิษย์เก่าวิทยาลัยพยาบาล ท่ามกลางบรรยากาศภายในงานเต็มไปด้วยความรักความอบอุ่น มีศิษย์เก่าของวิทยาลัยพยาบาลตำรวจตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันเข้าร่วมงานในครั้งนี้เป็นจำนวนมาก

 

ขอบคุณภาพและข้อมูล : พ.ต.อ.หญิง ศิริกุล กฤตพิทยบูรณ์ หัวหน้าศูนย์ประชาสัมพันธ์ โรงพยาบาลตำรวจ ☎ 094 – 9654495 ☎ 02 – 2076000 ต่อ 6802
“ศูนย์กลางข่าวสาร ประสานฉับไว ใส่ใจประชาชน”