อีกหนึ่งพิราบสาวคนข่าว “ค่ายไอเอ็นเอ็น”

“มุก”กัญญารัตน์ เรือนใจ ผู้สื่อข่าวภาคสนามสายอาชญากรรม ชาวลำปาง ทายาทผู้ช่วยผู้สื่อข่าวภาคสนาม สวท.เชียงใหม่ ประวัติการศึกษาจบชั้นประถมศึกษาโรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์ อนุสรณ์) ต่อด้วยมัธยมโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย แล้วเข้ามหาวิทยาลัยแม่โจ้ สาขาวิชานิเทศศาสตร์บูรณาการ คณะศิลปศาสตร์

เจ้าตัวซึมซับงานข่าวมาตั้งแต่เริ่มเรียนชั้นประถมศึกษา เมื่อพ่อทำงานเป็นผู้ช่วยผู้สื่อข่าวมักพาออกไปทำข่าวด้วย เห็นการทำงานของสื่อมวลชนรุ่นพี่ อาทิ การพูดกับบุคลอื่น การรายงานข่าว การเกาะติดสถานการณ์ ทำให้รู้สึกว่า น่าสนใจเหมือนกัน แต่อยากทำตามความฝันของตัวเองก่อน คือ เรียนด้านกราฟฟิก ออกแบบ ตัดต่อ

เธอให้เหตุผลว่า เลือกเรียนสายนี้มาจนสามารถเชี่ยวชาญ กระทั่งคิดว่า อยากจะมีวิชาข่าวติดตัวบ้าง เพราะถ้าจะไปใช้ในชีวิตจริง คนเราจะเก่งเพียงด้านเดียวไม่ได้ เพราะเรามองในมุมมองของนายจ้างว่า ต้องเลือกบุคคลที่มีความสามารถหลากหลายและเป็นสิ่งที่ดีสำหรับตัวเราเองด้วย

“อยากฝึกงานด้านการข่าวเนื่องจากการเขียนสคริปต์ การรายงานหน้ากล้อง การพูดใส่ไมค์ การจัดรายการ สกิวด้านนี้ด้อยเกินไปตั้งแต่เรียนชั้นมัธยมศึกษา เพราะต้องใช้ความมั่นใจสูง ถึงอยากเอาชนะใจตัวเอง ก้าวข้ามความกลัว และพร้อมฝึกฝนให้ตัวเองมีประสบการณ์มากขึ้น” มุกเล่าด้วยความตื่นเต้น

ระหว่างอยู่มหาวิทยาลัยปี 4 เข้าฝึกงานที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ 2 เดือนแรกเป็นผู้สื่อข่าวภาคสนาม 2 สายสังคม อีก 2 เดือนหลัง จัดรายการวิทยุในห้องส่งควบคุมการออกรายการทั้งหมด เธอสัมผัสได้ว่า ต้องขอลองมาเป็นสื่อมวลชนจริงๆ จังๆ จึงเข้ามาทำงานเป็นผู้สื่อข่าวภาคสนามสายอาชญากรรม สำนักข่าวไอเอ็นเอ็น

คติประจำใจว่า “นอกจากใจรัก ก็ต้องอดทน”