ที่ห้องศรียานนท์ โซนซี สำนักงานตำรวจแห่งชาติ  พล.ต.ท.ปิยะ อุทาโย ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจความร่วมมือด้านเทคโนโลยีสื่อสารกับ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด(มหาชน) พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและเครือข่ายการสื่อสารโทรคมนาคม เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่ของตำรวจ มีประสิทธิภาพ รวดเร็ว และทันเหตุการณ์ โดยมี วิโรจน์ โตเจริญวานิช รองกรมการผู้จัดการใหญ่สายงานสื่อสารไร้สาย ร่วมลงนาม พร้อมด้วย พล.ต.ท.สัญชัย สุนทรบุระ ผู้บัญชาการสำนักงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร รวมถึง สุวรรณา หรรษาจารุพันธ์ ผู้ช่วยกรรมการผูัจัดการใหญ่กลุ่มบริการลูกค้า ร่วมเป็นสักขีพยาน