ที่ห้องศรียานนท์ โซนซี ชั้น 2 อาคาร 1 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ พล.ต.อ.เฉลิมเกียรติ ศรีวรขาน รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเป็นประธานในพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณให้แก่สถานีตำรวจต้นแบบ ตาม”โครงการพัฒนาสุขภาพและการยกระดับคุณภาพชีวิตข้าราชการตำรวจตามแนวคิดองค์กรสุขภาวะ” โดยมี ผู้แทนสถานีตำรวจและคณะนักวิจัยโครงการเข้าร่วมพิธี