ที่ลานกิจกรรมจิตอาสา ชั้น 2 อาคารมหาภูมิพลราชานุสรณ์ 88 พรรษา โรงพยาบาลตำรวจ บริษัท ปตท.จำหน่ายก๊าซธรรมชาติ จำกัด บริษัท พีทีทีแอลเอ็นจี จำกัด และมูลนิธิโรงพยาบาลตำรวจ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ร่วมเปิดแถลงข่าวจัด”กิจกรรมเดิน-วิ่งการกุศล PTT NGD, PTT LNG & Police General Hospital Foundation Charity Run” มี พล.ต.อ.จงเจตน์ อาวเจนพงษ์ รองประธานกรรมการ มูลนิธิโรงพยาบาลตำรวจในพระบรมราชินูปถัมภ์ พล.ต.ต.ธนา ธุระเจน รองแพทย์ใหญ่ โรงพยาบาลตำรวจ คุณชัชวาล เอี่ยมศิริ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ปตท จำหน่ายก๊าซธรรมชาติ จำกัด แถลงวัตถุประสงค์เพื่อระดมทุนมอบให้แก่มูลนิธิโรงพยาบาลตำรวจ นอกเหนือจากเพื่อสนับสนุนเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ สนับสนุนกิจกรรมโครงการวิจัยและพัฒนาต่างๆของมูลนิธิโรงพยาบาลตำรวจ แล้วยังให้การสนับสนุนการรักษาพยาบาลแก่ข้าราชการตำรวจชั้นผู้น้อยอีกด้วย

ทั้งนี้ พล.ต.อ.จงเจตน์ อาวเจนพงษ์ ได้ให้เกียรติลงสมัครเข้าร่วมกิจกรรมเดิน-วิ่งการกุศล และ บริจาคเงินจำนวน 100,000 บาท เพื่อสมทบทุน ท่ามกลางบรรยากาศภายในงานมีผู้สนใจเข้าร่วมงานอย่างคับคั่ง เนื่องจากมีศิลปินดาราจากแกรมมี่ร่วมเป็นพรีเซ็นเตอร์ ประชาสัมพันธ์ และสร้างสีสัน อาทิ อิสร์-อิสรพงศ์ ดอกยอ  หลุยส์-ธณวิน ธีรโพสุการ   ภาม-ธนดล เอื้อพงษ์

ข้อมูล/ภาพ : พ.ต.อ.หญิง ศิริกุล กฤตพิทยบูรณ์ หัวหน้าศูนย์ประชาสัมพันธ์ โรงพยาบาลตำรวจ
“ศูนย์กลางข่าวสาร ประสานฉับไว ใส่ใจประชาชน”