ที่วัดอุทัยธาราม (บางกะปิ) ดร.หิมาลัย ผิวพรรณ ประธานที่ปรึกษาบริษัท รักษาความปลอดภัย จีจีไอ.กรุ๊ป จำกัด และ ประธานที่ปรึกษา “มูลนิธิพระราหู ใจถึงใจ”และ ประธานจัดโครงการอุปสมบทหมู่ ตามรอยพระบรมศาสดา สู่ดินแดนพุทธภูมิ แสวงบุญ 4 สังเวชนียสถาน 4 ตำบล รุ่นที่ 3 ณ วัดไทยพุทธคยา ประเทศอินเดีย ได้นำคณะผู้เข้าร่วมโครงการทำพิธีกราบขอขมาลาอุปสมบทและทำพิธีปลงผมจำนวน 41 ท่าน ซึ่งมีผู้บวชพระจำนวน 35 ท่าน และผู้บวชชีจำนวน 6 ท่าน โดยได้รับเมตตาจาก พระเทพวิสุทธิมุนี เปรียญธรรม 9 ประโยค ผู้ช่วยเจ้าอาวาส วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ เจ้าคณะเขตพญาไท และพระครูอุทัยธรรมานุกูล เจ้าคณะแขวงทุ่งพญาไท เจ้าอาวาส วัดอุทัยธาราม (บางกะปิ) เป็นประธานฝ่ายสงฆ์พร้อมเมตตาขลิบผมพร้อมกับให้พรเพื่อเป็นศิริมงคลผู้ที่เข้าร่วมโครงการอุปสมบทหมู่ และได้รับเกียรติจาก พล.อ.บัณฑิตย์ บุณยะปาน อดีตรองผู้บัญชาการทหารสูงสุดและภริยา ให้เกียรติมาเป็นประธานฝ่ายฆราวาส และเป็นประธานในการกราบขอขมาลาบวช รวมทั้งเป็นประธานพิธีปลงผมครั้งนี้

ทั้งนี้ยังได้รับเกียรติจาก พล.ต.ปธาน ทองขุนนา ประธานพระนวกะโพธิ รุ่นที่ 2 พล.ต.ต.ไตรรงค์ ผิวพรรณ ผู้บังคับการทะเบียนประวัติอาชญากร และ พ.ต.อ.วีระศักดิ์ ทองสาริ ผู้กำกับการกลุ่มงานอนุศาสนาจารย์ กองสวัสดิการ นายสัญญา นิลสุพรรณ สมาชิกสภาผู้แทนราษฏร เขต 3 จังหวัดนครสวรรค์ รวมทั้งแขกผู้มีเกียรติ ญาติรักมิตรสหาย และ เพื่อนกลุ่มหิมาลัยกรุ๊ป มาร่วมพิธีและร่วมอนุโมทนาบุญให้กับคณะที่เข้าร่วมอุปสมบททั้ง 41 ท่าน ก่อนที่จะเดินทางไปทำพิธีบรรพชาภายใต้ต้นพระศรีมหาโพธิ และทำพิธีอุปสมบทหมู่ ณ พระอุโบสถ วัดไทยพุทคยา ประเทศอินเดีย ระหว่างวันที่ 9 – 24 ตุลาคม 2562 นี้เป็นลำดับต่อไป