พล.ต.อ.วิระชัย ทรงเมตตา รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ เดินทางเป็นประธานพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สด จุดเครื่องทองน้อย ถวายสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่  5 ที่โรงเรียนนายร้อยตำรวจ อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ตามด้วยพิธีถวายพวงมาลัยกร จุดเครื่องทองน้อยถวายสักการะพระบรมรูปหล่อรัชกาลที่ 9 เนื่องในวันตำรวหลังจากนั้น พร้อมคณะผู้บังคับบัญชาเดินทางไปยังหอประชุมชุณหะวัณ ประกอบพิธีสดุดีข้าราชการตำรวจที่เสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่ราชการ ท่ามกลางกองเกียรติยศอย่างสมเกียรติ