พล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจินดา ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ เป็นประธานพิธีจัดงาน “วันตำรวจ” ประจำปี 2562 น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ทรงมีต่อข้าราชการตำรวจ อีกทั้งเป็นการบำรุงขวัญและเสริมสร้างความสามัคคีของหน่วยงาน โดยใช้วันที่ 17 ตุลาคมของทุกปี ตรงกับวันสถาปนาสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เป็นวันตำรวจแทน

เริ่มต้นตอนเช้ามีพิธีบูชาพระภูมิ พระนิรันตราย พระนารายณ์ ณ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ วางพานประดับพุ่มดอกไม้ ถวายสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 4 ณ พระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 4 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สักการะรูปหล่อ รัชกาลที่ 9 ณ ห้องโถง ชั้น 1 อาคาร 1 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สักการะรูปจำลอง พล.ต.อ.เผ่า  ศรียานนท์ ณ ชั้น 3 อาคาร 1 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ และพิธีสงฆ์ ณ ห้องสารสิน ชั้น 2 อาคาร 1 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ