ที่สโมสรตำรวจ ถนนวิภาวดีรังสิต พล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจินดา ผบ.ตร.พร้อมนางบุษบา ชัยจินดา ภริยา ให้การต้อนรับ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ในโอกาสเป็นประธานงานเลี้ยงรับรองเนื่องในวันสถาปนาสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ประจำปี 2562 ในงานมีพล.อ.อภิรัชต์ คงสมพงษ์ ผู้บัญชาการทหารบก นายตำรวจ-นายทหาร และภริยาคณะทูตานุทูต และอดีตผู้บังคับบัญชา ตร. ร่วมแสดงความยินดี

ทั้งนี้ พล.อ.ประวิตรกล่าวเนื่องในวันตำรวจว่า มีความยินดีเป็นอย่างยิ่ง ที่ได้มาร่วมงาน เลี้ยงรับรอง เนื่องในโอกาสวันตำรวจปี 2562 รัฐบาล มีนโยบาย สร้างความมั่นคง ปลอดภัย และรักษาความสงบเรียบร้อย ให้เกิดขึ้นในชาติบ้านเมือง ตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ด้วยแนวคิดการบริหารจัดการ ความมั่นคงแบบบูรณาการ ภายใต้การบริหาร ราชการแผ่นดิน ตามหลักนิติรัฐ – นิติธรรมโดยบังคับใช้กฎหมาย ควบคู่ไปกับหลัก รัฐศาสตร์ อย่างสมดุล ไม่สร้างความขัดแย้ง ข้าราชการตารวจ หรือผู้พิทักษ์สันติราษฎร์ เป็นกลไกสาคัญ ในกระบวนการ ยุติธรรมของประเทศ จึงต้องเป็นผู้ที่มี ความรู้ความสามารถ และโดยเฉพาะอย่างยิ่ง ต้องจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ซึ่งจะต้องปฏิบัติหน้าที่ ด้วยความเสียสละ อดทน ซื่อสัตย์ สุจริต เป็นที่รัก ศรัทธา และ เป็นที่พึ่ง ให้กับประชาชน

ด้าน พล.ต.อ.จักรทิพย์ กล่าวว่า ในนามสำนักงานตำรวจแห่งชาติ รู้สึกปลื้มปีติ ที่ทุกท่านมาร่วมงานเลี้ยงรับรองในวันนี้การจัดงานในวันนี้เพื่อแสดงความขอบคุณ ที่ทุกท่านให้การสนับสนุนสำนักงานตำรวจแห่งชาติเป็นการเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ เพื่อให้ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนตลอดไป