ที่สโมสรตำรวจ พล.ต.ท.ภัคพงศ์ พงษ์เภตรา ผู้บัญชาการตำรวจนครบาล ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์นครบาล เป็นประธานประชุมใหญ่สามัญปีทางบัญชี 2562 สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจนครบาล โดยมี พล.ต.ต.นิตินันท์ เพชรบรม รองผู้บัญชาการตำรวจนครบาล ในฐานะผู้จัดการสหกรณ์ พล.ต.ต.กิตติพันธุ์ จุนทการ ผู้บังคับการอำนวยการ กองบัญชาการตำรวจนครบาล ในฐานะกรรมการและเหรัญญิก คณะกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจนครบาล  เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง และสมาชิกสหกรณ์เข้าร่วมประชุม

ในการนี้ได้ใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยลงทะเบียน  สแกนใบหน้าโดยใช้บัตรประชาชน หรือบัตรราชการ ทำให้สมาชิกได้รับความสะดวกสบายใช้เวลาลงทะเบียนน้อยลง อีกทั้งป้องกันการลงทะเบียนให้บุคคลอื่น และในปีนี้มีของรางวัลมากมายมอบให้สมาชิก อาทิ รถยนต์กระบะ   รถจักรยานยนต์  โทรทัศน์จอแบน  โทรศัพท์มือถือ และเงินสด การจับรางวัลใช้ระบบแรนดอมหมายเลขสมาชิกจากคอมพิวเตอร์ด้วยความโปร่งใสและยุติธรรม การโอนเงินปันผล – เงินเฉลี่ยคืนและเบี้ยประชุมใช้ระบบการโอนเข้าบัญชีของสมาชิกทุกคน

ขอบคุณภาพ : ทีมงานประชาสัมพันธ์ บช.น.