ถึง พล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจินดา ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ จะออก “กฎเหล็ก” ในการพิจารณาบัญชีรายชื่อแต่งตั้งโยกย้ายระดับ รองผู้บังคับการ-สารวัตร วาระประจำปี 2562

ข้าราชการที่ตำรวจได้รับการแต่งตั้งในวาระประจำปี 2561 ให้ดำเนินการเฉพาะเท่าที่จำเป็น หากหน่วยจะเสนอแต่งตั้งให้ระบุเหตุผลความจำเป็นโดยละเอียดไปยังสำนักงานตำรวจแห่งชาติผ่านกองทะเบียนพล”

        หากทว่าวาระประจำปี 2561 ที่เลื่อนข้ามศักราชมาเสร็จสิ้นเดือนมีนาคม 2562 หลายคนก้นไม่ทันร้อน “ทุนยังไม่ได้ถอน” มีอันต้องกระเด็นกระดอนไปตามวิถีชีวิต

เมื่อคิดเลือกค่าย

บัญชีแต่งตั้งระลอกนี้นอกจากย้ายครั้งใหญ่ในทัพนครบาล ปรับเปลี่ยน “ผู้กำกับโรงพัก” มากถึง 64 ตำแหน่งแล้ว

ในส่วนของพื้นที่ภูธรทั่วประเทศยังสลับล้าง “โรงพักหัวเมือง” เปลี่ยนตัวหัวหน้าสถานีอีกจำนวน 56 จังหวัด

พ.ต.อ.กฤตยา เลาประสพวัฒนา ผู้กำกับการฝ่ายอำนวยการตำรวจภูธรจังหวัดศรีสะเกษ เป็นผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรเมืองนครราชสีมา พ.ต.อ.กสินธุ์ ธำรงศรีสุข ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรบ้านนา จังหวัดนครนายก เป็นผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรเมืองปราจีนบุรี พ.ต.อ.กัมพล รัตนประทีป ผู้กำกับการสถานีตำรวจนครบาลลุมพินี เป็นผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรเมืองพิจิตร พ.ต.อ.คงชาติ ทรงสุภาพ ผู้กำกับการ(สอบสวน)กลุ่มงานสอบสวน กองบังคับการสืบสวนสอบสวนตำรวจภูธรภาค 5 เป็นผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรเมืองลพบุรี พ.ต.อ.จักร อ่อนนิ่ม ผู้กำกับการฝ่ายอำนวยการ 4 กองบังคับการตำรวจภูธรภาค 3   เป็นผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรเมืองลำปาง

พ.ต.อ.จารุพัฒน์ อรุณสวัสดิ์ ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรท่าพล จังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรเมืองเพชรบูรณ์ พ.ต.อ.จิราวัฒน์ ศรีพัฒนสิทธิกร ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรวังคู จังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรเมืองสระแก้ว พ.ต.อ.จุมพล สิกเสน ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรเมืองสมุทรสงคราม เป็นผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรเมืองราชบุรี พ.ต.อ.ชนินทร์ ณรงค์น้อย ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรท่าแซะ จังหวัดชุมพร เป็นผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรเมืองชุมพร พ.ต.อ.ชาติ งานพิทักษ์ ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรปางสีดา จังหวัดสระแก้ว เป็นผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรเมืองฉะเชิงเทรา พ.ต.อ.ต่อศักดิ์ สารีรัตน์ ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรเบตง จังหวัดยะลา เป็นผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรเมืองพัทลุง

พ.ต.อ.เติมรัศมิ์ จินดาวัฒน์ ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรท่าเรือ จังหวัดกาญจนบุรี เป็นผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรเมืองสมุทรปราการ พ.ต.อ.ทรงศักดิ์ สว่างประเสริฐ ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรสอง จังหวัดแพร่ เป็นผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรเมืองแพร่ พ.ต.อ.เทพพิทักษ์ แสงกล้า ผู้กำกับการฝ่ายอำนวยการ6 กองบังคับการอำนวยการ สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง เป็นผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรเมืองศรีสะเกษ พ.ต.อ.ธนากร วงศ์สิริลักษณ์ ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรเมืองประจวบคีรีขันธ์

พ.ต.อ.ธนิต เหรียญเจริญ ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด เป็นผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรเมืองมหาสารคาม พ.ต.อ.ธีรวัฒน์ เลี่ยมสุวรรณ ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรถลาง จังหวัดภูเก็ต เป็นผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรเมืองภูเก็ต พ.ต.อ.นนทวร สีอินทร์ ผู้กำกับการสืบสวนสอบสวนตำรวจภูธรจังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรเมืองอุตรดิตถ์ พ.ต.อ.บวร ไชยคำ ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรภูกามยาว จังหวัดพะเยา เป็นผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรเมืองพะเยา พ.ต.อ.ปฏิกรณ์ หาญหัตถกิจ ผู้กำกับการสืบสวนสอบสวนตำรวจภูธรจังหวัดชัยนาท เป็นผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรเมืองชัยนาท พ.ต.อ.ประเวศ ศรีนาค ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรหนองมะโมง จังหวัดชัยนาท เป็นผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรพระนครศรีอยุธยา

พ.ต.อ.ปรีชา เก่งสาริกิจ ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรเมืองเลย เป็นผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรเมืองขอนแก่น พ.ต.อ.พรพรหม จักษุรักษ์ ผู้กำกับการฝ่ายตำรวจสากลและประสานงานภูมิภาค 3  กองต่างประเทศ เป็นผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรเมืองระนอง พ.ต.อ.พัฒนพงษ์ ขำแก้ว ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรนิคมอุตสาหกรรม จังหวัดลำพูน เป็นผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรเมืองลำพูน พ.ต.อ.พิศณุ วิทยากรณ์ ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรเพนียด จังหวัดลพบุรี เป็นผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรเมืองสระบุรี พ.ต.อ.ไพบูลย์ แพรสีนวล ผู้กำกับการสืบสวนสอบสวนตำรวจภูธรจังหวัดนครปฐม เป็นผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรเมืองนครปฐม พ.ต.อ.ไพสิฐ แก้วจรัส ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรแม่วงก์ จังหวัดนครสวรรค์ เป็นผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรเมืองอุทัยธานี

พ.ต.อ.ภัทรพล โพธิอะ ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี เป็นผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรเมืองอุบลราชธานี พ.ต.อ.ภาคภูมิ ปราบศรีภูมิ ผู้กำกับการสืบสวน 1 กองบังคับการสืบสวนสอบสวนตำรวจภูธรภาค 6 เป็นผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรเมืองพิษณุโลก พ.ต.อ.ภาคภูมิ พิศมัย ผู้กกำกับการสถานีตำรวจภูธรเมืองขอนแก่น เป็นผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรเมืองเลย พ.ต.อ.ภูวดิท คงเพ็ชร ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรอู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี เป็นผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรเมืองกาญจนบุรี พ.ต.อ.มนเทียร เบ้าทอง ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรเมืองนครศรีธรรมราช พ.ต.อ.มังกร กวีกรณ์ ผู้กำกับการ(สอบสวน)กลุ่มงานสอบสวนตำรวจภูธรจังหวัดยโสธร เป็นผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรเมืองยโสธร

พ.ต.อ.รณกร ประคองศรี ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรสระยายโสม จังหวัดสุพรรณบุรี เป็นผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรเมืองเพชรบุรี พ.ต.อ.วรเพชร เพชรบรม ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรเรณูนคร จังหวัดนครพนม เป็นผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรเมืองนครพนม พ.ต.อ.วัฒนชัย จันทาทุม ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรบ้านแท่น จังหวัดชัยภูมิ เป็นผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรเมืองชัยภูมิ พ.ต.อ.วิชัยนาวิน อนันต์ ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรแสวงหา จังหวัดอ่างทอง เป็นผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรเมืองอ่างทอง พ.ต.อ.วีรภัสส์ ห้วยหงส์ทองผู้กำกับการสืบสวนสอบสวนตำรวจภูธรจังหวัดนครสวรรค์ เป็นผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรเมืองนครสวรรค์ พ.ต.อ.ศักดิ์ศรี แก้วเอี่ยม ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม เป็นผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรเมืองสมุทรสาคร

พ.ต.อ.ศิริชัย สุขสาตต์ ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรเปลี่ยน จังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรเมืองสุราษฎร์ธานี พ.ต.อ.สมศักดิ์ วงศ์ชัยประเสริฐ ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรบัวเขต จังหวัดสุรินทร์ เป็นผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรเมืองสุรินทร์ พ.ต.อ.สานิตย์ พลเพชร ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรสิเกา จังหวัดตรัง เป็นผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรเมืองตรัง พ.ต.อ.สิทธิศักดิ์ ศิริเดชอนันต์ ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรเมืองเชียงใหม่ เป็นผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรเมืองน่าน พ.ต.อ.สุริยะ อยู่แพทย์ ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรเนินขาม จังหวัดชัยนาท เป็นผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรเมืองชลบุรี พ.ต.อ.อภิชาติ พุทธบุญ ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรเมืองราชบุรี เป็นผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรเมืองสมุทรสงคราม

พ.ต.อ.อัครวุฒ ธานีรัตน์ ผู้กำกับการตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดปทุมธานี เป็นผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรเมืองปทุมธานี พ.ต.อ.อารีย์ สินธุรา ผู้กำกับการฝ่ายอำนวยการตำรวจภูธรจังหวัดอุดรธานี เป็นผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรเมืองอุดรธานี พ.ต.อ.เอกณรงค์ สวัสดิกานนท์ ผู้กำกับการฝ่ายอำนวยการ 6 กองบังคับการอำนวยการตำรวจภูธรภาค 9 เป็นผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรเมืองสงขลา พ.ต.ท.ชวลิต สุธรรมมาจารย์ รองผู้กำกับการสืบสวนสอบสวน สถานีตำรวจภูธรปลวกแดง จังหวัดระยอง เป็นผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรเมืองตราด พ.ต.ท.ฐาปนะ คลอสุวรรณา รองผู้กำกับการป้องกันปราบปราม สถานีตำรวจภูธรอรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว เป็นผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรเมืองระยอง

พ.ต.ท.ณรงค์ ลักษณะวิมล รองผู้กำกับการสืบสวนสอบสวนตำรวจภูธรจังหวัดภูเก็ต เป็นผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรเมืองกระบี่ พ.ต.ท.พงศ์รพี รพีถวิลวรรณ รองผู้กำกับการป้องกันปราบปราม สถานีตำรวจภูธรแสนสุข จังหวัดชลบุรี เป็นผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรเมืองจันทบุรี พ.ต.ท.ภูวนาถ ดวงดี รองผู้กำกับการสืบสวนสอบสวน สถานีตำรวจภูธรแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่ เป็นผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรเมืองเชียงใหม่ พ.ต.ท.วรพจน์ วีเปลี่ยน รองผู้กำกับการจราจร สถานีตำรวจนครบาลบางยี่ขัน เป็นผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรเมืองสุพรรณบุรี พ.ต.ท.ศิรพงศ์ เกิดคุณากร สารวัตรใหญ่สถานีตำรวจภูธรท่าฉนวน จังหวัดสุโขทัย เป็นผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรเมืองสุโขทัย พ.ต.ท.ศุภชัย ชัยสุวรรณ รองผู้กำกับการ(สอบสวน)สถานีตำรวจนครบาลพระโขนง เป็นผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรเมืองกำแพงเพชร

ทั้งหมดเบ็ดเสร็จเรียบร้อยเหมาะสมน่าชื่นชม หรือหวานอมขนกลืนแค่ไหนใน “ยุทธจักรโล่เงิน” รู้เส้นทางเดินของแต่ละบุคคลดี