“แป้ง” พริมา มานะมุติ  นักศึกษาสาวคณะนิเทศศาสตร์ ชั้นปี 4 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

          “ตำรวจในอุดมคติของแป้งหรือคะ ต้องมีความซื่อสัตย์ ซื่อตรงต่อหน้าที่ ช่วยเหลือประชาชนด้วยใจ รักในอาชีพของตำรวจจริง ๆ  ไม่ใช่เข้ามาเพื่อหวังกอบโกยผลประโยชน์ ทุจริตคอร์รัปชั่น กระทั่งทำให้ภาพลักษณ์ของตำรวจดีเสียหาย นี่แหละ คือ ตำรวจในอุดมคติของแป้ง”