เพิร์ล”เพชรวลัย พิชิตกุล บล็อกเกอร์สาวเพจ ผู้หญิงอยากเล่า

“ตำรวจในอุดมคติของเพิร์ลหรือคะ อยากให้ตำรวจทำงานเพื่อประชาชน ไม่เอารัดเอาเปรียบ พร้อมเสียสละเพื่อประชาชนเสมอ เพิร์ลมองว่า สิ่งที่ชาวบ้านไม่ชอบตำรวจจนทำให้ภาพลักษณ์ติดลบเพราะมีตำรวจเพียงส่วนน้อยเอาเปรียบประชาชน ใช้อำนาจในทางที่ผิด และชอบยกตนเหนือชาวบ้าน ทำตัวเป็นนาย เหล่านี้ตำรวจคงต้องเปลี่ยนพฤติกรรมความผิดใหม่ เมื่อนั้นชาวบ้านจะรักและศรัทธาตำรวจเอง”