ที่ลานกิจกรรมชั้น 2 อาคารมหาภูมิพลราชานุสรณ์ 88 พรรษา โรงพยาบาลตำรวจ คุณกานดา วัฒนายิ่งสมสุข ที่ปรึกษาฝ่ายการตลาด​ บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) ตัวแทนบริษัท​ วิริยะประกันภัย​ จำกัด​ (มหาชน)​ มอบถุงผ้าใส่ยาเพื่อส่งผ่านไปให้ผู้ที่มาใช้บริการ 5,000 ใบ มูลค่า 500,000 บาท ให้แก่โรงพยาบาลตำรวจ โดยมี พล.ต.ต.ธนิต จิรนันธวัช นายแพทย์ (สบ 6) โรงพยาบาลตำรวจในฐานะโฆษกโรงพยาบาลตำรวจ และ พ.ต.อ.หญิง มณีรัตน์ ด่านวรรณพงศ์ เภสัชกร (สบ 5) หัวหน้ากลุ่มงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลตำรวจ เป็นผู้รับมอบ

ทั้งนี้โรงพยาบาลตำรวจขอขอบพระคุณ บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) ที่เล็งเห็นความสำคัญของปัญหาภาวะโลกร้อน​ อันเนื่องมาจากการใช้ถุงพลาสติก​ และร่วมรณรงค์ลดภาวะโลกร้อน​ โดยการบริจาคถุงผ้าให้โรงพยาบาลตำรวจอย่างต่อเนื่อง​

ขอบคุณภาพและข้อมูล : พ.ต.อ.หญิง ศิริกุล กฤตพิทยบูรณ์ หัวหน้าศูนย์ประชาสัมพันธ์ โรงพยาบาลตำรวจ
“ศูนย์กลางข่าวสาร ประสานฉับไว ใส่ใจประชาชน”