ที่สโมสรตำรวจ ดร.บุษบา ชัยจินดา นายกสมาคมแม่บ้านตำรวจ เป็นประธานในการเปิดการอบรมโครงการ สมาคมแม่บ้านตำรวจ “ใส่ใจ ห่วงใย สุขภาพประชาชน” เนื่องจากสมาคมแม่บ้านตำรวจ ได้ตระหนักถึงความปลอดภัยแก่ประชาชน และครอบครัวข้าราชการตำรวจ ที่ได้มีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ หรือ COVID-19 (โควิด) ตั้งแต่ปลายเดือนธันวาคม 2562 – ปัจจุบัน สมาคมจึงจัดกิจกรรม สอนการทำหน้ากากอนามัย ทำเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ เพื่อให้สมาชิกชมรมแม่บ้าน นำเอาความรู้เพื่อไปสานต่อโครงการ และเอาไปแจกจ่ายให้กับประชาชน ครอบครัวข้าราชการตำรวจ ทางสมาคมแม่บ้านตำรวจ ได้รับเกียรติจากทีมวิทยากร จากโรงพยาบาลเวชธานี มาสาธิตวิธีการทำเจลแอลกอฮอล์ โดยมี คุณรัตนาภรณ์ สีวลีพันธ์ อุปนายกสมาคมแม่บ้านตำรวจ คุณกาญจนา หิรัญบูรณะ กรรมการบริหารสมาคมแม่บ้านตำรวจ  ชมรมแม่บ้านตำรวจ 1-9 ชมรมแม่บ้านตำรวจ กองบัญชาการตำรวจนครบาล สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดนแดน กองบัญชาการตำรวจท่องเที่ยว และสำนักงานส่งกำลังบำรุง เข้าร่วมทำกิจกรรม