วายร้ายที่แฝงมากับไวรัส

กองบังคับการปราบปรามออกโรงเตือนให้ระวังแก๊งมิจฉาชีพผ่านเพจ “เฟชบุ๊กกองปราบปราม” ประเด็นสั่งซื้อหน้ากากอนามันแล้วไม่ได้ของ

ร้ายกว่าไวรัสก็ว้ายรายนี่แหละ

ดังนั้นผู้ที่อาจตกเป็นอย่างจะทำอย่างไร

ขั้นตอนแรก คือ เตรียมหลักฐาน (ปริ๊นท์ให้เรียบร้อย) ไว้ว่าจะเป็นเว็บไซต์ เพจ หน้าประกาศขายที่เราซื้อ ข้อความแชตการขาย รายละเอียดผู้ขาย ชื่อ เบอร์โทรศัพท์ อีเมล์ เลขบัญชีธนาคาร

ที่สำคัญเป็น หลักฐานการโอนเงิน

และต้องไม่ลืมสำเนาบัตรประชาชนของผู้เสียหาย

หลังจากนั้นเข้าแจ้งความร้องทุกข์สถานีตำรวจท้องที่ (พื้นที่โรงพักที่โอนเงิน) หรือ กองบังคับการปราบปรามการกระทำผิดอาชญากรรมทางเทคโนโลยี

ที่ใดเพียงที่เดียว

ภายในระยะเวลา 3 เดือนนับตั้งแต่วันที่รู้ว่าถูกโกง

เพจเฟซบุ๊กกองปราบปรามประชาสัมพันธ์ด้วยว่า ให้ฉุกคิดสักนิดแล้วค่อยสั่งซื้อ

อย่าเห็นแก่ของถูก

ดูรีวิวการซื้อขายของผู้ขาย ตรวจสอบชื่อผู้ชายและเลขบัญชีธนาคารจากโซเชียลมีเดีย หรือกลุ่มซื้อขายว่า มีคนถูกโกงหรือไม่

ขณะเดียวกันยังเตือนคนที่คิดจะกระทำความผิด

เข้าข่ายข้อหา “ฉ้อโกง” ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา 341 มีโทษจำคุกไม่เกิดสามปี หรือปรับไม่เกินหกหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

ข้อหา “ฉ้อโกงประชาชน” ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา 343 มีโทษจำคุกไม่เกินห้าปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

ผิดข้อหา “พระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์” มาตรา 14(1) มีโทษจำคุกไม่เกินห้าปี ปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท มีอายุความสิบปี

สามารถร้องเรียนได้ที่ ศูนย์รับร้องเรียนปัญหาออนไลน์ สายด่วน 1212 องค์การอาหารและยา สายด่วน 1156 สำนักงานคุ้มครองผู้บริโภค สายตรวจด่วน 1166 และกรมการค้าภายใน สายด่วน 1569

รู้ไว้เพื่อไม่ให้หลงตกเป็นเหยื่อวายร้ายเหล่านี้