นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมลงพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีติดตามสถานการณ์และการฟื้นตัวของระบบนิเวศและทรัพยากรธรรมชาติในจังหวัดสุราษฎร์ธานี ตั้งแต่ อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะอ่างทอง น้ำตกธารเสด็จ เกาะนางยวน เกาะเต่า และอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะชุมพร ไดำน้ำดูสภาพปะการังรอบเกาะเต่า พบเพียงช่วงไม่กี่เดือน ธรรมชาติและระบบนิเวศสามารถฟื้นสภาพได้อย่างเห็นได้ชัด ทรัพยากรทางทะเลได้คืนสมดุลโดยธรรรมชาติ สัตว์ทะเลหายากหลายชนิดกลับมาให้พบเห็นมากขึ้น

เจ้าตัวฝากถึงประชาชนและผู้เกี่ยวข้องว่า ไม่ใช่เรื่องง่ายที่เราจะหาจุดสมดุลระหว่างการใช้ประโยชน์และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ แต่คงไม่ใช่เรื่องยากหากเราช่วยกัน ทรัพยากรธรรมชาติสามารถฟื้นตัวได้ตามธรรมชาติ เพียงแต่ต้องอาศัยระยะเวลาและการงดการรบกวนจากกิจกรรมมนุษย์ การท่องเที่ยวที่ไม่เกินศักยภาพที่ธรรมชาติรองรับได้ การทำประมงอย่างถูกหลักวิธี การไม่ทิ้งขยะลงทะเล การลดการใช้พลาสติก และการปล่อยมลพิษลงสู่ทะเล สิ่งต่าง ๆ เหล่านี้ คือ ปัจจัยสำคัญที่ทำให้ระบบนิเวศคงความสมดุลและคงอยู่อย่างยั่งยืน ไม่ต้องบอกว่าใครคือผู้รับผิดชอบหลัก ใครคือผู้สนับสนุน เราทุกคนมีภาระหน้าที่เท่าเทียม

หลังจากนี้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมต้องปรับสู่กระบวนการ New normal ปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตที่ใส่ใจสิ่งแวดล้อมมากขึ้น ร่วมกันสร้างสิ่งต่าง ๆ ให้ดีกว่าเดิม หรือ Build Back Better มี นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และนายโสภณ ทองดี อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เตรียมแผนรองรับการเปิดพื้นที่ท่องเที่ยวทางทะเล รวมถึงประสานทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมดำเนินงานอย่างจริงจังต่อไป