พล.ต.ต.ต่อศักดิ์ สุขวิมล รองผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง นำอาสาสมัครจิตอาสาพระราชทาน 904 และตำรวจมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ 904 นำผ้าอ้อมสำเร็จรูปสำหรับผู้ใหญ่ แผ่นรองซับ เจลแอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อ และสิ่งของจำเป็นสำหรับดูแลผู้ป่วย มามอบให้สำนักสงฆ์ป่ามะขาม ตำบลสาหร่าย อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา มีพระสุโชติ ปชุโชโต เจ้าอาวาสสำนักสงฆ์ป่ามะขาม นำเยี่ยมพระที่่รักษาอาการอาพาธ 23 รูป ทั้งหมดเป็นพระที่ชราภาพ บางรูปไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ หากเป็นการรักษาที่โรงพยาบาลจะแนะนำให้ลาสิกขาบท เพื่อง่ายแก่การที่ญาติจะดูแล ไม่เป็นธรรมต่อพระสงฆ์ที่ต้องลาสิกขาบท ทั้งที่ไม่ได้ทำผิดพระธรรมวินัย ดังนั้นการรับดูแลพระสงฆ์ที่อาพาธถือเป็นการปฎิบัติตามพระธรรมวินัยที่พระพุทธเจ้าสอน เพราะภิกษุคือผู้ไม่มีญาติ

สำหรับการดูแลทางสำนักสงฆ์ มีพระภิกษุ 4 รูป พยาบาล และอาสาสมัครจิตอาสาทำหน้าที่ดูแลจนกว่าจะหายเป็นปกติ แต่หากมรณภาพจะจัดพิธีปลงศพแบบโบราณตามหลักศาสนา โดยตลอดการรักษาพระสงฆ์ หรือญาติจะไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น เพราะทางสำนักสงฆ์เชื่อว่ าผู้ใดปรารถนาจะอุปัฏฐากเราตถาคต ผู้นั้นพึงอุปัฏฐากภิกษุอาพาธเถิดเป็นส่วนหนึ่งของคำสอนที่พระพุทธองค์ตรัสไว้ว่า การดูแลและอุปัฏฐากพระภิกษุไข้อานิสงส์เท่ากับได้อุปัฏฐากเราตถาคต หรือเรียกง่ายๆ ว่าได้ดูแลพระพุทธเจ้า

หลังได้รับรู้เรื่องราวของสำนักสงฆ์ป่ามะขาม พล.ต.ต.ต่อศักดิ์ สุขวิมล รองผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางบอกบุญผ่านโซเซียลมีเดีย มีผู้สนใจร่วมบริจาคจำนวนมาก ก่อนนำสิ่งของและเงินสดที่รวบรวมได้ทั้งหมดกว่า 1 แสนบาท มามอบให้กับทางสำนักสงฆ์ไว้เป็นค่าใช้จ่าย ทั้งนี้ทางสำนักสงฆ์ไม่มีนโยบายส่งคนออกไปเรี่ยไร่ขอเงินจากประชาชน ดังนั้นหากใครต้องการจะทำบุญช่วยเหลือพระสงฆ์อาพาธให้ติดต่อหรือเดินทางมาที่วัดด้วยตัวเอง