ที่ชั้น 11 อาคารมหาภูมิพลราชานุสรณ์ 88 พรรษา โรงพยาบาลตำรวจ พล.ต.อ.ณัฐธร เพราะสุนทร ที่ปรึกษาพิเศษ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เป็นหัวหน้าคณะในการตรวจเยี่ยมบำรุงขวัญแก่ข้าราชการตำรวจที่ได้รับบาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่และพักรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลตำรวจ