ที่บริเวณศาลากลางจังหวัดสิงห์บุรี (หลังเดิม) เมืองสิงห์บุรี พล.ต.ต.ชัยต์พจน สูวรรณรักษ์ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสิงห์บุรี พร้อมด้วยรองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสิงห์บุรี หัวหน้าโรงพักตำรวจภูธรในจังหวัดสิงห์บุรี ป้องกันจังหวัดสิงห์บุรี ปลัดอำเภอเมืองสิงห์บุรี คณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตำรวจจังหวัดสิงห์บุรี ร่วมปล่อยแถวระดมกวาดล้างอาชญากรรม ตามนโยบายสำนักงานตำรวจแห่งชาติ  รณาการกำลังร่วมกั จากเจ้าหน้าที่ตำรวจในสังกัดตำรวจภูธรจังหวัดสิงห์บุรี ตำรวจทางหลวง ตำรวจตรวจคนเข้าเมือง ตำรวจท่องเที่ยว เจ้าหน้าที่ทหาร กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และอาสาสมัครต่าง ๆ ในจังหวัดสิงห์บุรี รวม 118 นาย