พ.ต.อ.ณัฐภณ จินตะนานุช ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรแสนภูดาษ จังหวัดฉะเชิงเทรา ปรับปรุงห้องทำงานในอาคารที่ทำการเดิมเป็นห้องพักสำหรับข้าราขการตำรวจและครอบครัว อีกทั้งยังปรับปรุงอาคารห้องแถวเก่าอีก 4 ห้อง ตามโครงการ ” บ้านปันสุข ” รองรับครอบครัวของข้าราชการตำรวจได้ถึง 10 ครอบครัว ได้รับการสนับสนุนจาก ผู้บริหารระดับสูงของจังหวัดฉะเชิงเทรา  คณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตำรวจโรงพักแสนภูดาษ ผู้แทนภาคธุรกิจอุตสาหกรรมในพื้นที่ และจากงบประมาณส่วนตัวของผู้กำกับสถานีตำรวจภูธรแสนภูดาษ โดยไม่ได้ใช้งบประมาณของทางราชการแต่อย่างใด มี นายชัยวัฒน์ เป้าเปี่ยมทรัพย์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดฉะเชิงเทรา และ พ.ต.อ.ณัฐภณ จินตะนานุช จัดพิธีมอบกุญแจห้องพัก “บ้านปันสุข” ให้กับข้าราชการตำรวจชั้นประทวนระดับ ส.ต.ต.ถึง ส.ต.ท. จำนวน 6 นาย อย่างเป็นทางการเรียบร้อยแล้ว