พล.ต.อ.ศตวรรษ หิรัญบูรณะ ที่ปรึกษาพิเศษ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ และผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ตรวจเยี่ยมบำรุงขวัญสถานีตำรวจทางหลวง 1 กองกำกับการ 5 กองบังคับการตำรวจทางหลวง อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ตามแผนการตรวจเยี่ยมของผู้บังคับบัญชาระดับสำนักงานตรำวจแห่งชาติประจำปีงบประมาณ 2563  มี พ.ต.อ.แมน เม่นแย้ม ผู้กำกับการ 5 กองบังคับการตำรวจทางหลวง พร้อมด้วยข้าราชการตำรวจในสังกัดร่วมรับฟังนโยบายและคำแนะนำ ก่อนมอบถุงยังชีพเพื่อสร้างขวัญกำลังใจให้แก่ข้าราชการตำรวจ