นพ.ชวินทร์ ศิรินาค ผู้อำนวยการสำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร เป็นประธานในการประชุมแนวทางในการขับเคลื่อนด้านการประชาสัมพันธ์ การป้องกัน บำบัด รักษา และฟื้นฟูด้านการติดยาเสพติดแบบบูรณาการ โดยมี พ.ญ.ภาวิณี รุ่งทนต์กิจ รองผู้อำนวยการสำนักอนามัย นพ.สมชาย ตรีทิพย์สถิตย์ ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันและบำบัดการติดยาเสพติด  ดร.สกุลรัตน์ ทิพย์วรรณงาม ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตำรวจกรุงเทพมหานคร ด้านยาเสพติด บีม-ศรัณยู ประชากริช ศิลปินดาราจิตอาสา คุณวงศธร ควันธรรม ดีเจคลื่น 107 met FM คุณคเนศ เตชะวิตร คุณพิชญ์ สาระเน คุณฉัฐมนตร์ พรประเสริฐ​ถาวร คุณศิรสิทธิ์​ เมษ​ะ​มานตัวแทนคณะส่งเสริมข้าราชการตำรวจไทยดีเด่น Thailand​ Outstanding​Police​ official Supportive​Association​ (มาเป็นเพื่อนกันแค่แอดline @TOPSA) เข้าร่วมประชุมหารือแนวทางความร่วมมือให้เป็นระบบในแนวทางส่งเสริมการทำงานเพื่อบำบัดรักษาผู้ป่วยเสพติดยาและป้องภัยร้ายจากยาเสพติด ก่อนมอบป้ายประชาสัมพันธ์คลินิกก้าวใหม่แก่ศูนย์บริการสาธารณสุข 4 ดินแดง เพื่อให้กำลังใจเจ้าหน้าที่และสร้างการรับรู้​ให้แก่ประชาชนมากยิ่งขึ้นถึงคลินิกก้าวใหม่เพื่อบำบัดการติดยาเสพติด