ที่ห้องศรียานนท์ ชั้น 2 อาคาร 1 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ พล.ต.อ.พรหมธร  ภาคอัต ที่ปรึกษาพิเศษ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ในฐานะประธานคณะกรรมการทดสอบยิงปืน สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เป็นประธานในพิธีมอบโล่รางวัล และเหรียญรางวัล เป็นเกียรติแก่หน่วยงานในสังกัดและข้าราชการตำรวจที่มีความสามารถผ่านการทดสอบยิงปืน ประจำปี 2563 ในระหว่างวันที่ 30 กรกฎาคม 2563 ถึงวันที่ 7 สิงหาคม 2563 ที่สนามยิงปืนศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 3 ตำบลจอหอ อำเภอเมืองนครราชสีมา โดยมีข้าราชการตำรวจได้รับรางวัล ทั้งในรูปแบบทีมและบุคคล รวมทั้งสิ้นกว่า 310 นาย จากการทดสอบแบบพลซุ่มยิง ปืนพกระบบต่อสู้พื้นฐาน (Basic Combat) ปืนพกโดยสัญชาตญาณ (I.P.T.) ระบบIDPA 3 ปืน(Division 1, Division 2, Division 3 และ Division 4) ลูกซองมาตรฐาน(Pump, Semi auto) และในโอกาสเดียวกันนี้ สำนักงานตำรวจแห่งชาติยังได้กำหนดจัดพิธีมอบโล่ให้กับคณะกรรมการทดสอบยิงปืนของสำนักงานตำรวจแห่งชาติที่จะเกษียณอายุราชการ ประจำปี 2563 อีกด้วย