ที่บริเวณอ่างเก็บน้ำห้วยกระบอก ตำบลไทยสามัคคี อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา พ.ต.ท.วิษณุ คำโนนม่วง สารวัตรตำรวจทางหลวงนครราชสีมา ร่วมกับ ตำรวจน้ำ นักเรียนจิตอาสา โรงเรียนบ้านไทยสามัคคี องค์การบริหารส่วนตำบลไทยสามัคคี กลุ่มจิตอาสาวังน้ำเขียว และชาวบ้าน ทำกิจกรรมจิตอาสา พัฒนาแหล่งน้ำ เก็บจอกแหน วัชพืช เป็นครั้งที่ 4 ภายหลังเมื่อวันที่ 13 กันยายน ที่ผ่านมา พล.ต.ท.สุทิน ทรัพย์พ่วง ผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางพาจิตอาสากว่า 200 นาย ร่วมกับชุมชนดำเนินการขุดลอกจอกแหนกว่า 1,000 ตัน ไปแล้ว แต่ยังมีหลงเหลืออยู่อีกจำนวนหนึ่ง จึงสั่งการให้ตำรวจทางหลวง และตำรวจน้ำ ร่วมกับนักเรียน ชาวบ้านดำเนินการอีกครั้ง การทำกิจกรรมจิตอาสาครั้งนี้ ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชน เป็นอย่างมาก เพราะช่วยเหลือชาวบ้านให้มีน้ำสะอาดใช้ถึง 3 หมู่บ้าน และเป็นที่เก็บกักน้ำไว้ใช้ในช่วงหน้าฝน ก่อประโยชน์ให้ชาวบ้านและชุมชนเป็นอย่างมาก การนำเด็กเยาวชน เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ เพื่อสืบสานต่อยอดให้เด็กรักษ์และห่วงแหนในแหล่งน้ำของชุมชน ร่วมกันดูแลพัฒนาให้เกิดประโยชน์ตลอดไป