ที่หอประชุมชุณหะวัณ โรงเรียนนายร้อยตำรวจ  อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม  พล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจินดา ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเป็นประธานพิธีมอบใบประกาศเกียรติคุณให้กับข้าราชการตำรวจที่เกษียณอายุราชการ ประจำปีงบประมาณ 2563 เชิดชูเกียรติข้าราชการตำรวจที่จะพ้นจากราชการเนื่องจากเกษียณอายุระดับชั้นยศ พ.ต.อ.ขึ้นไป จำนวน 475 นาย  มีผู้บังคับบัญชาระดับสูงของสำนักงานตำรวจแห่งชาติที่จะเกษียณอายุราชการ ได้แก่ พล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจินดา ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ พล.ต.อ.ชัยวัฒน์ เกตุวรชัย รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ พล.ต.อ.นเรศ นันทโชติ ที่ปรึกษาพิเศษ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ พล.ต.อ.พรหมธร ภาคอัต ที่ปรึกษาพิเศษ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ พล.ต.อ.ศตวรรษ หิรัญบูรณะ ที่ปรึกษาพิเศษ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ พล.ต.อ.สุรชัย ควรเดชะคุปต์ ที่ปรึกษาพิเศษ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ หลังจากนั้น พล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจินดา ได้เดินตรวจพลแถวเกียรติยศของนักเรียนนายร้อยตำรวจ พร้อมเชิญธงผู้พิทักษ์สันติราษฎร์ ลงจากยอดเสา ที่ลานฝึกศรียานนท์ โรงเรียนนายร้อยตำรวจ