“อีฟ” ฆรณี อ่อนประไพ   บัณฑิตคณศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหามกุราชวิทยาลัย ครูวิชาภาษาไทย โรงเรียนเทพศิรินทร์

ไม่อาจปฏิเสธได้เลยว่ามุมมองของประชาชนที่มีต่อตำรวจนั้น มีทั้งด้านบวกและด้านลบในโลกแห่งความเป็นจริงมนุษย์เรามีทั้งความดีและความชั่วอยู่ภายใต้หนึ่งชีวิตที่เกิดมา สิ่งที่ครูอีฟต้องการให้ทุกคนเข้าใจด้วยการสื่อสารผ่านตัวอักษรนี้ คือ ตำรวจเป็นเพียงมนุษย์คนหนึ่งที่อาจจะมีทั้งดีและไม่ดี เหมือนๆกับมนุษย์ทั่ว ๆไป แต่สิ่งที่ตำรวจจะต้องตระหนักและปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ก็คือการรู้หน้าที่ของตนเอง ว่าควรปฏิบัติตนอย่างไร มุมมองด้านลบก็จะค่อยๆ จางไป  แม้เป็นไปได้ยาก แต่ไม่ได้หมายความว่าเป็นไปไม่ได้   ไม่มีใครรู้หรอกว่า คุณก้าวเข้ามาสู่อาชีพตำรวจเพราะอะไร แต่เมื่อคุณประกอบอาชีพนี้แล้วขอให้คุณเต็มที่ในบทบาทหน้าที่ของตนเองก็พอ สู้ๆค่ะ