“แนน”พิชญาภา  อุมา เลขานุการสาวประจำกองบรรณาธิการข่าวช่อง 8 

“การเข้ามาเป็นตำรวจไม่ใช่เรื่องง่าย เพราะฉะนั้นตำรวจที่ดีก็ต้องมีความซื่อสัตย์ต่ออาชีพของตัวเอง ไม่ใช้อำนาจในทางที่ผิด ช่วยเหลือดูแลความปลอดภัยให้กับประชาชน สร้างประโยชน์ให้แก่ประเทศชาติบ้านเมือง ภาพลักษณ์ถึงเป็นสิ่งสำคัญ”