แทนณวัฒศรา อยู่สำราญ  นักศึกษาคณะ มหาวิทยาลัยศิลปากร ปี 4

ตำรวจเป็นอาชีพที่ต้องใช้ไหวพริบช่างสังเกตจดจำ  ตัดสินใจอย่างเฉียบขาดในการสืบสวน สอบสวน แม้กระทั่งป้องกันปราบปราม ต้องเป็นคนที่คอยดูแลประชาชน คอยควบคุมกฎหมายให้ทุกอย่างอยู่ในระบบระเบียบ ถือเป็นหน้าที่อันทรงเกียรติ และน่านับถือมากค่ะ