สำนักงานตำรวจแห่งชาติทำโครงการ อุปสมบทหมู่เฉลิมพระเกียรติฯ เพื่อน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสคล้ายวันพระราชสมภพครบ 66 พรรษา 2 เมษายน 2564

กองสวัสดิการได้ประชาสัมพันธ์รับสมัครข้าราชชการตำรวจเข้าอุปสมบทที่วัดเทพศิรินทราวาส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร

ผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าอุปสมบทตามโครงการมีดังนี้

กองบัญชาการตำรวจภูธรภาค 1 – พ.ต.ต.กรกฤต ภูติยา สารวัตรอำนวยการ สถานีตำรวจภูธรโคกเจริญ จังหวัดลพบุรี ร.ต.อ.มนูญ จำรูญพิตร รองสารวัตรกองกำกับการสืบสวนสอบสวนตำรวจภูธรจังหวัดสมุทรปราการ ร.ต.ท.ธวัชชัย จันทร์พวง รองสารัตรจราจร สถานีตำรวจภูธรบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ ด.ต.สุทิน ไทยอุดม ผู้บังคับหมู่ สถานีตำรวจภูธรปากท่า อำเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ส.ต.ต.รัชเดช นาคพงศ์ ผู้บังคับหมู่ป้องกันปราบปราม สถานีตำรวจภูธรไชโย จังหวัดอ่างทอง

กองบัญชาการตำรวจภูธรภาค 2 – พ.ต.ท.ยุทธนา ประสพสุขมั่งดี สารวัตรสืบสวน สถานีตำรวจภูธรท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี ร.ต.อ.กวิน จุ้ยรอด รองสารวัตร (สอบสวน)สถานีตำรวจภูธรสัตหีบ จังหวัดชลบุรี ด.ต.สิทธิพงศ์ ไม้หอม ผู้บังคับหมู่ ผู้ช่วยพนักงานสอบสวน สถานีตำรวจภูธรบางละมุง จังหวัดชลบุรี

กองบัญชาการตำรวจภูธรภาค 3 – พ.ต.ท.ชัยฤทธิ์ นาคเสนีย์ สารวัตรสืบสวน สถานีตำรวจภูธรหนองบัวระเหว จังหวัดชัยภูมิ พ.ต.ท.ประยูร วงศ์ชาญศรี สารวัตรฝ่ายอำนวยการ กองบังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนครราชสีมา ร.ต.อ.มณีนพรัตน์ ฉัตรวิไล รองสารวัตรสืบสวน สถานีตำรวจภูธรบุญฑริก จังหวัดอุบลราชธานี ร.ต.อ.วิชิต โยธาพล รองสารวัตรป้องกันปราบปราม สถานีตำรวจภูธรศรีเมืองใหม่ จังหวัดอุบลราชธานี ร.ต.อ.วิทยา สินเธาว์ รองสารวัตรป้องกันปราบปราม สถานีตำรวจภูธรโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์ ว่าที่ ร.ต.ต.สุรทิน หมอไทย รองสารวัตรฝ่ายอำนวยการ 2 กองบังคับการอำนวยการตำรวจภูธรภาค 3

กองบัญชาการตำรวจภูธรภาค 4 – พ.ต.อ.ปิยะวัฒน์ พัชรนิตยธรรม ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรนาแห้ว จังหวัดเลย พ.ต.อ.จักราวุธ จงศิริ ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด พ.ต.ท.กิตติศักดิ์อภิณัฐธนสมบัติ รองผู้กำกับการป้องกันปราบปราม สถานีตำรวจภูธรเรณูนคร จังหวัดนครพนม พ.ต.ท.ปราโมทย์ ซารี รองผู้กำกับการ(สอบสวน)สถานีตำรวจภูธรบ้านแพง จังหวัดนครพนม พ.ต.ท.มนตรี จ่าน้ำเที่ยง สารวัตรสืบสวน สถานีตำรวจภูธรหัวโทน จังหวัดร้อยเอ็ด พ.ต.ท.เดชารัตน์ บุตรลา สารวัตรป้องกันปราบปราม สถานีตำรวจภูธรอุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น ร.ต.อ.จักรพงษ์ ผาเจริญ รองสารวัตร(สอบสวน)สถานีตำรวจภูธรพระของ จังหวัดนครพนม ด.ต.กวี คุณธรรม ผู้บังคับหมู่ป้องกันปราบปราม สถานีตำรวจภูธรบ้านเป็ด จังหวัดขอนแก่น

กองบัญชาการตำรวจภูธรภาค 5 – พ.ต.ท.กฤตภาส ธนวัตฒนันนทกุล สารวัตรป้องกันปราบปราม สถานีตำรวจภูธรแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่ กองบัญชาการตำรวจภูธรภาค 6 พ.ต.ท.มนู พรศาสตร์ รองผู้กำกับการ(สอบสวน)สถานีตำรวจภูธรเมืองพิษณุโลก พ.ต.ท.อำนาจ เมฆสิน รองผู้กำกับการป้องกันปราบปราม สถานีตำรวจภูธรไทยย้อย จังหวัดพิษณุโลก ร.ต.อ.บรรจบ ชูวิทย์ รองสารวัตรสืบสวน สถานีตำรวจภูธรบ้านไร่ จังหวัดสุโขทัย ร.ต.อ.ภัฐรัฐพล ชักนำสุขพันธุ์ รองสารวัตรสืบสวน สถานีตำรวจภูธรบางประมุง จังหวัดนครสวรรค์

กองบัญชาการตำรวจภูธรภาค 7 พ.ต.ท.อรรถวุฒิ อนุเอกจิตร รองผู้กำกับการสืบสวนสอบสวนตำรวจภูธรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พ.ต.ท.กิตติภูมิ ภูฆัง สารวัตรธุรการ สถานีตำรวจภูธรบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี พ.ต.ต.เพชร์ยุทธ์ แสงแก้ว สารวัตรธุรการ สถานีตำรวจภูธรเมืองกาญจนบุรี ร.ต.ต.ธีรภัทร สละชีพ รองสารวัตรป้องกันปราบปราม สถานีตำรวจภูธรเมืองนครปฐม ด.ต.ภูริทัต โนวิชัย ผู้บังคับหมู่ป้องกันปราบปราม สถานีตำรวจภูธรนครปฐม

กองบัญชาการตำรวจภูธรภาค 8 – ร.ต.ท.สวงค์ มีสุข รองสารวัตรป้องกันปราบปราม สถานีตำรวจภูธรนครศรีธรรมราช ด.ต.ณัฐวัฒน์ ถนนทอง ผู้บังคับหมู่ป้องกันปราบปราม สถานีตำรวจภูธรเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครศรีธรรมราช ส.ต.อ.สุริยา ชูรินทร์ ผู้บังคับหมู่ป้องกันปราบปราม สถานีตำรวจภูธรพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี กองบัญชาการตำรวจภูธรภาค 9 – ร.ต.อ.ภักดิ์พล ดีเจย รองสารวัตร(สอบสวน)สถานีตำรวจภูธรกระแสสินธ์ จังหวัดสงขลา

กองบัญชาการตำรวจนครบาล – พ.ต.อ.มนตรี กองจำปา ผู้กำกับการ (สอบสวน ) กองบังคับการสืบสวนสอบสวนตำรวจนครบาล พ.ต.อ.ดำรง บุญวไลวงศ์ ผู้กำกับการ (สอบสวน) กองบัญชาการตำรวจนครบาล พ.ต.อ.ธราดล เหมพัฒน์ ผู้กำกับการ(สอบสวน)กลุ่มงานสอบสวน กองบังคับการตำรวจนครบาล 1 พ.ต.อ.ทวีป สุทธิ กำกับการ (สอบสวน ) กองบังคับการสืบสวนสอบสวนตำรวจนครบาล พ.ต.ท.ชาญชาตรี สีดาคำ รองผู้กำกับการ(สอบสวน)สถานีตำรวจนครบาลบางโพ พ.ต.ต.บัญชา เจือจาน สารวัตรฝ่ายอำนวยการ 5 กองบังคับการอำนวยการ กองบัญชาการตำรวจนครบาล

ร.ต.อ.นิมน เตศิริยานนท รองสารวัตรกองกำกับการสวัสดิภาพเด็กและสตรี ร.ต.อ.อุทัย แก่นใจ รองสารวัตรป้องกันปราบปราม สถานีตำรวจนครบาลฉลองกรุง ร.ต.อ.สัณหพจน์ จำรัส รองสารวัตรจราจร สถานีตำรวจนครบาลเตาปูน ร.ต.อ.สักการ ประไพย์ รองสารวัตร (สอบสวน)สถานีตำรวจนครบาลบางเขน ร.ต.ต.มงคล นาคยา รองสารวัตร สถานีตำรวจนครบาลห้วยขวาง ด.ต.เกรียงไกร สุขเมือง ผู้บังคับหมู่งานอารักขา 5 กองกำกับการอารักขา 2 กองบังคับการอารักขาและควบคุมฝูงชน ส.ต.ท.ภูริพันธ์ สุขสมโภชน์ ผู้บังคับหมู่จราจร สถานีตำรวจนครบาลบุปผาราม ส.ต.ท.ไชยยศ เลิศกำจรวัฒน์ ผู้บังคับหมู่งานอารักขา 4 กองกำกับการอารักขา 2 กองบังคับการอารักขาและควบคุมฝูงชน ส.ต.ต.วงอมร ชาญชัย ผู้บังคับหมู่งานอารักขา 5 กองกำกับการอารักขา 2 กองบังคับการอารักขาและควบคุมฝูงชน

กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง – พ.ต.ท.ประภาส อ่องมะลิ รองผู้กำกับการ(สอบสวน)กองกำกับการ 4 กองบังคับการปราบปราม พ.ต.ท.ก้องพิสิษฐ์ พฤกษาชีวะ สารวัตรกองกำกับการ 4 กองบังคับการปฏิบัติการพิเศษ ร.ต.อ.ชัด ศิริบุญวัฒน์ รองสารวัตรป้องกันปราบปราบทางน้ำ สถานีตำรวจน้ำ 2 กองกำกับการ 6 กองบังคับการตำรวจน้ำ ร.ต.อ.ประกาศ จันทร์เหลือง รองสารวัตรสถานีตำรวจทางหลวง 2 กองกำกับการ 1 กองบังคับการตำรวจทางหลวง ด.ต.เกียรติเฉลิม รักษ์งาม ผู้บังคับหมู่ กองกำกับการ 4 กองบังคับการปราบปราม ด.ต.สมพงษ์ ศรีงาม ผู้บังคับหมู่ กองกำกับการ 1 กองบังคับการปราบปราม ด.ต.สถาพร ภูจอมจิตร ผู้บังคับหมู่ กองกำกับการ 2 กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคส.ต.อ.วีระศักดิ์ มั่นจิตร ผู้บังคับหมู่ กองกำกับการ 1 กองบังคับการปราบปราม

กองบัญชาการตำรวจท่องเที่ยว– ร.ต.ต.ณัฎฐ์ธนเดช มั่งคงวงชัยกุณ รองสารวัตรสืบสวน กองกำกับการ 3 กองบังคับการตำรวจท่องเที่ยว 2 ด.ต.พิสุทธิพันธ์ วิรรังสิมา ผู้บังคับหมู่ สถานีตำรวจท่องเที่ยว 2 กองกำกับการ 2 กองบังคับการตำรวจท่องเที่ยว 3 กองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติด -พ.ต.อ.ประเสริฐ ศิริมังคโล ผู้กำกับการฝ่ายธุรการและกำลังพล กองบังคับการอำนวยการ กองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติด สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง – พ.ต.ต.มิตรชัย พรมจันทร์ สารวัตรกองกำกับการสืบสวน กองบังคับการตำรวจคนเข้าเมือง 1 ร.ต.อ.สาธิต อรุณวิวรรธน์ รองสารวัตรตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดสมุทรสาคร ด.ต.ฤาชา บรรจง ผู้บังคับหมู่ ฝ่ายอำนวยการ ศูนย์ฝึกอบรมสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง

กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน – พ.ต.ท.สุวศิลป์ โลตุฤทธิ์ รองผู้กำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 11 พ.ต.ท.คำแหง แก้วแกมทอง สารวัตรฝ่ายอำนวยการ กองบังคับการตำรวจตระเวนชายแดนภาค 4 พ.ต.ต.ญาณพล แพงจันทร์ สารวัตรกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 22 ร.ต.อ.วิมลรัตน์ อยู่เย็น ผู้บังคับหมวด กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 22 ร.ต.อ.มนัส สุวรรณสะอาด ผู้บังคับหมวดฝ่ายอำนวยการ กองบังคับการตำรวจตระเวนชายแดนภาค 4 ด.ต.พานิช ศรีวิใจ ผู้บังคับหมู่ กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 34 ด.ต.มานพ อ่อนแตง ผู้บังคับหมู่ กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 31 ส.ต.ต.พัฒนากร สิงห์จันทร์ ผู้บังคับหมู่ กองกำกับการ 5 กองบังคับการสนับสนุนทางอากาศ กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน ส.ต.ต.กิตติศักดิ์ ดาบจันทร์ ผู้บังคับหมู่ กองกำกับการ 5 กองบังคับการสนับสนุนทางอากาศ กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน

สำนักงานพิสูจน์หลักฐาน – พ.ต.ท.กสิณพจน์ มิ่งเมืองแก้ว นักวิทยาศาสตร์ สบ3 พิสูจน์หลักฐานจังหวัดลำพูน พ.ต.ท.สิทธิศักดิ์ ปุณณสิริพันธ์ นักวิทยาศาสตร์ สบ 3 กลุ่มงานตรวจสอบอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืน ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 1 สำนักงานส่งกำลังบำรุง ด.ต.สถาพร ผาพรม ผู้บังคับหมู่ ฝ่ายสรรพาวุธ 2 กองสรรพาวุธ สำนักงานส่งกรรมบำรุง กองบัญชาการศึกษา – ส.ต.ต.อาคม เตางาม ผู้บังคับหมู่ ฝ่ายอำนวยการ 1 กองบังคับการอำนวยการ กองบัญชาการศึกษา สำนักงานยุทธศาสตร์ตำรวจ – พ.ต.ท.ธีระจิตร มากชุมโค รองผู้กำกับการกลุ่มงานขับเคลื่อนการถวายความปลอดภัยในพื้นที่ กองแผนงานกิจการพิเศษ

ขออนุโมทนาบุญด้วย