บริเวณที่ว่าการอำเภอปากช่อง นายสุรพันธ์ ศิลปสุวรรณ นายอำเภอปากช่องรับมอบสิ่งของจาก พ.ต.ท.วิษณุ คำโนนม่วง สารวัตรตำรวจทางหลวงนครราชสีมาตัวแทน พล.ต.ท.ต่อศักดิ์ สุขวิมล ผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง ที่นำจิตอาสา 904 ชมรมฮักเขาใหญ่ ร่วมกับชมรมผู้ประกอบการร้านอาหาร สมาคมการท่องเที่ยวเขาใหญ่ ตำรวจทางหลวงโคราช สหกรณ์ผู้เลี้ยงโคนมหนองสาหร่าย สหกรณ์โคนมปากช่อง เครือข่ายจิตอาสา มอบข้าวสารกว่า 800 กิโลกรัม น้ำดื่มโรงน้ำแข็งริน 100 แพ็ค น้ำแพ็คใหญ่ 10 แพ็ค หน้ากากอีก 2,500 ชิ้น ชุดพีพีอี 10 ชุด เฟสชิว 50 อัน นมพร้อมดื่ม 20 กล่อง และอุปกรณ์ต่างๆ ที่ได้การสนับสนุนจาก พล.ต.ท.ต่อศักดิ์ สุขวิมล ผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง และจิตอาสา 904 นำสิ่งของอุปโภคบริโภคบรรเทาความเดือดร้อนไปส่งต่อให้ประชาชนกลุ่มเสี่ยง ฝ่ายปกครอง เจ้าหน้าทีอาสาสมัครสาธารณสุขหมู่บ้าน โรงพยาบาลสาธารณสุขตำบล และเจ้าหน้าที่กู้ภัยที่ต้องทุ่มเททำงานอย่างหนักในช่วงนี้