พ.ต.อ.เจริญพงษ์ ขันติโล ผู้กำกับการตำรวจคนเข้าเมืองจังหวัดปทุมธานี นำข้าราชการตำรวจในสังกัดออกประกอบกิจกรรมในโครงการ “ตม.ปันน้ำใจ สู้ภัยโควิด” นำรถยนต์ตรวจการณ์อัจฉริยะตระเวนประกาศกระจายเสียงประชาสัมพันธ์รณรงค์และขอความร่วมมือในการสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่อยู่นอกเคหสถาน แจงถึงโทษในทางกฎหมายหากมีการฝ่าฝืน กำชับให้ประชาชนล้างมือบ่อยๆ เว้นระยะทางทางสังคม ไม่รวมตัวกันเป็นกลุ่มจำนวนมาก รวมถึงขอความร่วมมือหากไม่จำเป็นไม่ต้องออกนอกบ้าน และปฏิบัติตามแนวทางการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุขบริเวณพื้นที่ตำบลหลักหก อำเภอเมืองปทุมธานี ขณะเดียวกันได้มอบข้าวสาร อาหารแห้ง น้ำดื่มสะอาด หน้ากากอนามัย และเจลแอลกอฮอล์เป็นการช่วยเหลือ และบรรเทาความเดือดร้อนให้ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 อีกด้วย

ทั้งนี้เป็นไปตามนโยบายและข้อสั่งการของ พล.ต.ท.สมพงษ์ ชิงดวง ผู้บัญชาการสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง และพล.ต.ต.รุ่งโรจน์ ฐากูรปุณยสิริ ผู้บังคับการตรวจคนเข้าเมือง 3 ให้หน่วยงานในสังกัดนำรถรถยนต์ตรวจการณ์อัจฉริยะ ออกช่วยเหลือภารกิจของผู้ว่าราชการจังหวัด และตำรวจในพื้นที่  ประกาศประชาสัมพันธ์รณรงค์ให้ประชาชนให้สวมหน้ากากอนามัยและล้างมือบ่อย ๆ และขอความร่วมมือถ้าไม่มีเหตุจำเป็นไม่ต้องออกนอกบ้าน รวมถึงปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในการป้องกันการติดเชื้อโควิด-19 อย่างเคร่งครัด  เน้นย้ำให้เจ้าหน้าที่ตำรวจทุกหน่วยมีความพร้อม ตั้งใจมุ่งมั่นปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายด้วยความเสียสละอดทนในการดูแลประชาชนอย่างเข้มแข็ง คำนึงถึงความปลอดภัยของตัวเองด้วย อีกทั้งทำโครงการ “ตม.ปันน้ำใจ สู้ภัยโควิด” ช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนให้ประชาชนในช่วงวิกฤติโควิดนี้  มอบข้าวสาร อาหารแห้ง น้ำดื่ม หน้ากากอนามัย เจลแอลกอฮอล์ ท่ามกลางเสียงชื่นชมและขอบคุณจากประชาชนในพื้นที่ที่เห็นตำรวจตรวจคนเข้าเมืองแสดงความมีน้ำใจ ห่วงใยไม่ทอดทิ้งกัน และช่วยเหลือด้วยดีตลอดมา