ที่ชุมชนวัดชัยมงคล ถนนพระราม 1เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร เตรียมทหารรุ่นที่ 25 โดย ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในฐานะประธานนักเรียนเตรียมทหารรุ่นที่ 25 มีความห่วงใยความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชน ที่ได้รับผลกระทบและได้รับความเดือดร้อนจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19  ที่แพร่ระบาดเพิ่มขึ้นทุกวันอย่างต่อเนื่อง มอบให้ ดร.หิมาลัย ผิวพรรณ พร้อมด้วยตัวแทนเพื่อนเตรียมทหารรุ่น 25 ทั้ง 4 เหล่า  มีพล.ต.ปธาน ทองขุนนา พล.ต.นรเศรษฐ์ พงษ์เจริญ พล.ต.ต.สุรพล เปรมบุตร พ.ต.อ.ถาวร ดุลยวิทย์ พ.ต.อ.จีรเดชน์ เหมจินดา น.อ.ณัฐพงค์ ญาโณทัยขจิตต์ น.อ.เดชา หักขุนทศ น.อ.ชัยสม ร่มโพธิ์ทอง นายเตชสิทธิ์​ ยิ่งวิริยะ และคุณธัญญรัตน์ ญาโณทัยขจิตต์ คุณจุฑารัตน์ ทองดี ร่วมกับ นายฝันเด่น จรรยาธนากร ประธานชมรมใจถึงใจ คนไทยไม่ทิ้งกัน พร้อมทีมงาน ลงพื้นที่ทำกิจกรรมโรงครัว ใจถึงใจ ประกอบอาหารจำนวน 1,500 กล่อง เพื่อแจกให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่เขตปทุมวัน 5 ชุมชน ประกอบด้วย ชุมชนหลังวัดปทุมวนาราม ชุมชนบ้านครัวใต้  ชุมชนข้างวัดกัลยา ชุมชนวัดชัยมงคล ชุมชนหลังโลตัสพระราม 1 มีผู้นำแต่ละชุมชนเป็นตัวแทนรับมอบ พร้อมนำไปแจกจ่ายให้ชาวชุมชนที่ได้รับผลกระทบเป็นการแบ่งเบาภาระ และลดรายจ่าย รวมทั้งยังช่วยบรรเทาความเดือดร้อนต่อไป