พล.ต.ท.สมพงษ์ ชิงดวง ผู้บัญชาการสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง เดินทางตรวจเยี่ยมมอบนโยบายกำชับการปฏิบัติราชการของเจ้าหน้าที่ตำรวจตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดชลบุรี และติดตามความคืบหน้าคดีบุคคลต่างด้าวชาวจีนยิงเจ้าหน้าที่ตำรวจในพื้นที่จังหวัดชลบุรี ก่อนมอบสิ่งของบำรุงขวัญกำลังใจแก่ผู้ใต้บังคับบัญชาในการปฏิบัติหน้าที่