พล.ต.อ.สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ มอบหมายให้ พล.ต.ท.ชินภัทร สารสิน ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ เดินทางตรวจเยี่ยมจุดตรวจเพื่อควบคุมการแพร่ระบาดโรคโควิด-19 ในพื้นที่อำเภอวังเจ้า จังหวัดตาก เพื่อกำชับการปฏิบัติตามแนวทางที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติกำหนด  มี พล.ต.ต.ปริญญา วิศิษฐฎากุล ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดตาก พ.ต.อ.สุทธิพงศ์ เป๊กทอง รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดตาก  พ.ต.อ.สุธี เข็มราช รอง ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดตาก พ.ต.อ.นิรันดร์ โรหิตาคนี รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดตาก พ.ต.อ.ไพฑูรย์ สุขุมวัฒนะ รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดตาก พ.ต.อ.ณัฐพล บุบผะศิริ ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรวังเจ้า ร่วมกับนายสมบูรณ์ พรมดำ ปลัดอำเภอวังเจ้า  นายสมพร จ่านาค สาธารณสุขอำเภอวังเจ้า  พ.อ.เรืองเดช ฟูปิ่นวงศ์ เสนาธิการมณฑลทหารบกที่ 3107 พร้อมด้วยกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจ ทหาร ฝ่ายปกครอง สาธารณสุข และเจ้าหน้าที่ต่างๆที่เกี่ยวข้องรับฟังบรรยายสรุปเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ ก่อนมอบหน้ากากอนามัย เจลแอลกอฮอล์ พร้อมทั้งให้กำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานทั้ง ตำรวจ ฝ่ายปกครอง และเจ้าหน้าที่สาธารณสุข เน้นย้ำการปฏิบัติตามมาตรการควบคุมโรคที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด