มิกกี้ภัทรศยา หาดเพชร นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยธนบุรี

สิ่งแรกที่นึกได้ เมื่อพูดถึงตำรวจ คือ ต้องมีความยุติธรรม ซื่อตรงในกฎหมาย รับผิดชอบต่อหน้าที่ของตัวเอง อย่างไรก็ตาม ต้องยอมรับความจริงที่ว่า ภาพลักษณ์ของตำรวจค่อนข้างแย่ แม้เป็นตำรวจเพียงส่วนน้อย ส่วนมากก็มีตำรวจรับใช้ประชาชนด้วยใจจริง ๆ พร้อมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ดังนั้นตำรวจควรปรับปรุงตัวเองไปในทางที่ดีขึ้นนะคะ