คณะนักศึกษาหลักสูตรผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมชั้นสูงรุ่น 25 ( บ.ย.ส.25) นำโดย นายภัทรศักดิ์ วรรณแสง ประธานรุ่น พร้อมตัวแทนคณะนักศึกษาร่วมกับ พล.ต.ท.สมพงษ์ ชิงดวง ผู้บัญชาการสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง ตัวแทนสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ส่งมอบอาคารเอนกประสงค์ สาธารณะประโยชน์ บ.ย.ส.25 ให้แก่ตำรวจภูธรจังหวัดแม่ฮ่องสอน พื่อสาธารณประโยชน์แก่ทุกภาคส่วน มี น.ส.ปรมา ชันซื่อ เลขานุการรุ่น นางอภิศราวรรณ วัชรินทร์พร  นายมนตรี ฐิรโฆไท นางฎารณีย์ มาตย์ชาวนา ร่วมกิจกรรม ได้ พล.ต.ต.อนุชา อ่วมเจริญ ผู้บังคับการตำรวจภูธรแม่ฮ่องสอน พล.ต.ต.เดชา กัลยาวุฒิพงศ์ ผู้บังคับการตรวจคนเข้าเมือง 5 พ.ต.อ.เอกกร บุษบาบดินทร์ รองผู้บังคับการตรวจคนเข้าเมือง 5 ร่วมรับส่งมอบอาคารเอนกประสงค์สาธารณะประโยชน์ มูลค่ากว่า 1 ล้านบาทเป็นสาธารณประโยชน์แก่ข้าราชการทุกหน่วยงานและภาคประชาชนในการใช้จัดกิจกรรมต่างๆ

พล.ต.ท.สมพงษ์ ชิงดวง ผู้บัญชาการสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองบอกว่า อาคารดังกล่าวที่ถูกจัดสร้างขึ้นนั้นเป็นอาคารเอนกประสงค์ เกิดจากความร่วมมือร่วมใจสนับสนุนของคณะผู้อบรมหลักสูตร ผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมชั้นสูง รุ่นที่ 25 ร่วมกับ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ และภาคเอกชนจัดสร้างขึ้น เพราะเล็งเห็นถึงความสำคัญของการมีส่วนร่วมกับประชาชนในพื้นที่ รวมถึงสามารถใช้เป็นสถานที่ทำกิจกรรมเพื่อส่วนรวมในทุกภาคส่วนมาใช้ประโยชน์จากอาคารได้

ขณะเดียวกัน คณะทำงานได้จัดกิจกรรม “ตำรวจห่วงใย ใส่ใจประชาชน” ตาใมนโยบายของ พล.ต.อ.สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ พล.ต.อ.ดำรงศักดิ์ กิตติประภัสร์ รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งขาติ มอบสิ่งของ อาทิ ถุงยังชีพ 300ชุด หน้ากากอนามัย เจลแอลกอฮอล์ ยาสามัญประจำบ้าน รวมถึงเสื้อกันหนาว อีกกว่า 300 ผืน ให้แก่งประชาชน เจ้าหน้าที่ตำรวจ และหน่วยงานในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด19