นางเจิมมาศ จึงเลิศศิริ คณะทำงานรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ น.ส.มนิดา ลิ่มนิจสรกุญ ผู้ช่วยปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ พ.ต.อ.หญิง ศิริกุล กฤตพิทยบูรณ์ รองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติ และคุณพนิดา แซ่จิว ประธานบริษัท มะหาคัท ร่วมลงพื้นที่ในกิจกรรมโครงการ Social Care by พม.อาสา ที่วัดอินทรวิหาร ถนนวิสุทธิ์กษัตริย์ แขวงบางขุนพรหม เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร จัดกิจกรรม อาทิ บริษัท มะหาคัท จำกัด ส่งทีมช่างช่วยช่างช่างช่วยชาติ และอาจารย์ช่างผม บริการตัดผมฟรี สโมสรไลออนส์กรุงเทพเจ้าพระยา สโมสรไลออนส์กรุงเทพอุดมสุข 2018 สนับสนุนข้าวสาร จำนวน 100 ถุง เพื่อแจกจ่ายให้ประชาชน ส่วนกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ สาธิตการทำอาหาร และเครื่องดื่ม พร้อมแจกถุงยังชีพให้แก่ประชาชนที่เดือดร้อนจากสถานการณ์โควิดอีกด้วย