“ขอให้ตำรวจไทยอยู่เคียงข้างประชาชน”

ออยภานุมาศ นาคเกลี้ยง นักศึกษาคณะรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

ตำรวจในอุดมคติของออยนะคะ ต้องเป็นที่พึ่งของประชาชน วางตัวเป็นกลาง ยึดความถูกต้อง ความยุติธรรม ธรรมภิบาลเป็นหลักสำคัญในการปฏิบัติงาน ที่สำคัญต้องมีความรวดเร็วว่องไวทันต่อเหตุการณ์ต่าง ๆที่ประชาชนมาแจ้งความร้องทุกข์  ต้องให้ความสำคัญกับทุก ๆคดี ถึงแม้จะเป็นคดีเล็ก ๆก็ตาม แบบนี้ถึงเรียกได้เต็มปากว่า ผู้พิทักษ์สันติราษฎร์อย่างแท้จริง และสุดท้ายออยขอเป็นกำลังใจให้พี่ ๆตำรวจทุก ๆท่านในการปฏิบัติงานและขอให้ตำรวจไทยอยู่เคียงข้างประชาชนแบบนี้ตลอดไปค

RELATED ARTICLES