ที่่โรงพยาบาลสงฆ์ พล.ต.อ.ศตวรรษ หิรัญบูรณะ นายกสมาคมนักเรียนเก่าเทพศิรินทร์ในพระบรมราชูปถัมภ์ พล.อ.ธนรัชฏ์ หิรัญบูรณะ อุปนายกการศึกษา นายภูรี วัฒนศัพท์ อุปนายกกีฬา นายกำพล วิลยาลัย รองผู้อำนวยการโรงเรียนเทพศิรินทร์ ผู้เเทนโรงเรียนเทพศิรินทร์ นายกสิณ นาคเสวต เลขานุการนายกสมาคม พร้อมด้วยผู้แทนจากสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนในเครือจตุรมิตรร่วมกิจกรรม “จตุรมิตร ล้วนรู้รัก สามัคคี” ถวายอาหารกล่องจำนวน 200 กล่อง แด่พระสงฆ์อาพาธ มี นายไพฑูรย์ ฤกษ์นิธี รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลสงฆ์เป็นตัวเเทนรับมอบ เพื่อน้อมเกล้ารำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต 13 ตุลาคม 2564