“ต้องยอมรับภาพลักษณ์ของตำรวจติดลบในสายตาประชาชนมานานแล้ว”

แจ้เกตศราภรณ ใจหาญ  สาวพนักงานบริษัทเอกชน

ต้องยอมรับภาพลักษณ์ของตำรวจติดลบในสายตาประชาชนมานานแล้ว แม้พฤติกรรมของตำรวจนอกแถวจะมีส่วนน้อย แต่ส่งผลกระทบต่อตำรวจน้ำดีส่วนใหญ่ ยิ่งโลกปัจจุบันเต็มไปด้วยโซเชียลมีเดีย การแชร์ภาพความรู้สึกไม่ดีของตำรวจย่อมมีมากขึ้น เป็นเหตุผลสำคัญที่ตำรวจต้องปรับตัวกับความเปลี่ยนแปลง  ไม่เช่นนั้น ภาพลบจะติดอยู่ในความคิดของประชาชนไปตลอด ยากกู้กลับคืนมาให้เป็นที่ศรัทธาในหัวใจชาวบ้าน

RELATED ARTICLES