ที่ห้องประชุมกองบังคับการสายตรวจและปฏิบัติการพิเศษ ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร พ.ต.อ.ปิยรัช ศุภารัตน์ ผู้กำกับการสายตรวจ กองบังคับการสายตรวจและปฏิบัติการพิเศษ เป็นหัวหน้าวิทยากรฝึกอบรมการใช้ปืนไฟฟ้า (TASER) ให้แก่ตำรวจนครบาล 88 โรงพัก มี พล.ต.ต.สำเริง สวนทอง รองผู้บัญชาการตำรวจนครบาล เป็นประธานพิธีเปิด ภายใต้การอำนวยการของ พล.ต.ท.สำราญ นวลมา ผู้บัญชาการตำรวจนครบาล พล.ต.ต.นิธิธร จินตกานนท์ รองผู้บัญชาการตำรวจนครบาล พล.ต.ต.สมบูรณ์ เทียนขาว ผู้บังคับการสายตรวจและปฏิบัติการพิเศษ เพื่อเพิ่มทักทักษะการใช้ให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานป้องกันปราบปรามแก่กำลังพลสังกัดกองบัญชาการตำรวจนครบาลนำไปใช้ปฏิบัติหน้าที่สายตรวจให้มีความรู้ในการใช้อุปกรณ์ชอตไฟฟ้าอย่างถูกวิธีขณะเข้าระงับเหตุอย่างมีประสิทธิภาพสูงสูง ได้วิทยากรจากบริษัท FIXTECH COPANY LIMITED ตัวแทน บริษัท AXON USA.(INSTRUCTOR LICENSE ) และคณะครูฝึกกองกำกับการสายตรวจ กองบังคับการสายตรวจและปฏิบัติการพิเศษรวมให้ความรู้ จุดมุ่งหมายการใช้อุปกรณ์ยุทธวิธีทางเลือกเพื่อลดความสูญเสียในการปกป้องคุ้มครองชีวิตประชาชน