เพื่อตอบแทนบุญคุณแผ่นดิน คิดอะไรไม่ออกบอกประธานชาติ

 

ณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตำรวจ จังหวัดนนทบุรี (กต.ตร.จ.นนทบุรี)นายสิทธิศักดิ์ เจียวพงษ์พิพัฒน์  เปิดเผยเส้นทางเข้ามาเป็น  กต.ตร.ว่า  7 ปีก่อนไม่ทราบว่า กต.ตร.คืออะไร  แต่สมัยวัยรุ่น รู้สึกว่ารัก และผูกพันกับตำรวจ  ปี 53 มีตำรวจที่รู้จักกันมาเชิญให้เป็น กต.ตร.สภ.บางศรีเมือง จ.นนทบุรี ถามเพื่อนตำรวจระดับรองผู้บังคับการ  กต.ตร. คืออะไร บอกว่าเป็นกระเป๋าตังค์ของตำรวจ แล้วจะไปเป็นทำไม  แต่คนที่รู้จักกันสนับสนุนให้มาทำงานด้านนี้  เพราะอาจจะมีคอนเน็กชั่นดีๆ  ทำงานอยู่ได้ 6 เดือน หมดวาระ แต่ยังได้รับความไว้วางใจ ได้รับคัดเลือกเป็นประธาน กต.ตร.สภ.บางศรีเมือง ติดต่อกัน  2 สมัย รวม 4 ปี และต้องเว้นวรรค

ต่อมาผู้ใหญ่ในจังหวัดได้เสนอชื่อเขาเป็น  กต.ตร.จ.นนทบุรี  มีหน้าที่ดูแลให้คำปรึกษาโรงพัก 11 แห่งใน จ.นนทบุรี  ทำงานมวลชนร่วมกับ พล.ต.ต.สุศักดิ์ ปรักกมะกุล  ผบก.ภ.จ.นนทบุรี นอกจากนี้ยังเป็นประธานที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ กต.ตร.สภ.บางศรีเมือง  ที่ปรึกษา กต.ตร.สภ.บางใหญ่  ที่ปรึกษา กต.ตร.สภ.คลองข่อย รวมทั้งเป็นประธานกลุ่มเพื่อบางศรีเมือง เป็นการร่วมตัวกันของพ่อค้านักธุรกิจใน จ.นนทบุรี ทำกิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน์  ทั้งนี้ เดือน มี.ค. ที่ผ่านมา ยังได้รับเชิญไปเป็น ทีปรึกษา ของ บช.ภ.1 ดูแล 9 จังหวัด 43 โรงพัก อีกด้วย

ประธานชาติกล่าวถึงผลงานในอดีตอีกว่า ช่วงเป็น ประธาน  กต.ตร.สภ.บางศรีเมือง ทำโครงการพัฒนาโรงพักให้เจริญก้าวหน้า  ทั้งหมด 22 โครงการ นำเงินที่ได้มาจากการทำกิจกรรม  เช่นจัดคอนเสิร์ต และจัดโต๊ะจีน  เป็นต้น  ได้เงินกว่า 4 ล้านบาท มาปรับปรุงสถานที่ และจัดหาเครื่องมืออำนวยความสะดวกที่ทันสมัย  เช่น ปรับปรุงห้องจราจร ห้องสายตรวจ  และห้อง One Stop Service เพื่อบริการประชาชน  จัดมุมสภากาแฟ อ่านหนังสือ ดูทีวี มีห้องไกล่เกลี่ย ตนเป็นประธานไกล่เกลี่ยข้อพิพาทด้วย  รู้เลยว่า ชาวบ้านบางคนมองตำรวจเอนเอียงไปหาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง เมื่อตนเข้าไปนั่งพูดคุยด้วย เหมือนเป็นคนกลางไม่มีส่วนได้ส่วนเสีย ชาวบ้านจะรู้สึกไว้ใจ ตำรวจก็แก้ปัญหาง่ายขึ้น  นอกจากนี้ยังทำสวัสดิการให้ตำรวจกู้ยืมเงิน และผ่อนชำระ หมุนเวียนกันกู้ยืม เพื่อช่วยเหลือค่าครองชีพ

ปัจจุบันทำงานเป็น กต.ตร.จ.นนทบุรี ปีกว่า เห็นว่า กต.ตร.ของแต่ละสภ.ในจังหวัดต้องรู้จักกัน ทำงานร่วมกัน และเสนอผลงานของแต่ละโรงพักเพื่อให้เกิดการแข่งขันในทางที่ถูกต้อง  นำไปสู่การพัฒนาโรงพักในทุกด้าน คนที่ได้ประโยชน์ก็คือ ประชาชน และตำรวจ มีสถานที่ทำงานทีดี ชาวบ้านที่มารับบริการก็รู้สึกดี ต้องการให้ สภ.ในจังหวัดเป็นแบบนี้  เป็นส่วนหนึ่งของการสร้างขวัญและกำลังใจ  ตนจะเข้าไปช่วยเหลือและสนับสนุนทุก สภ.เพื่อความเจริญก้าวหน้า นอกจากนี้ยังให้สร้างพระประจำโรงพัก เพื่อเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจ ในส่วนของภาคประชาชนจะร่วมกับผกก.แต่ละสภ.เดินทางไปเยี่ยมเยือนสอบถามปัญหาและนำมาแก้ไขปรับปรุงต่อไป ที่ผ่านมาได้รับความไว้วางใจจากผู้ใหญ่ในจังหวัด มอบหมายให้ดูเรื่องต่างๆมากมาย เพราะเราเข้าถึงประชาชน ตำรวจ  รู้จักและสนิทกับคนมากมาย

“ในอนาคตอยากเห็นตำรวจเป็นมืออาชีพ สมกับเป็นผู้พิทักษ์สันติราษฎร์ ในทุกอาชีพมีทั้งคนดีและคนไม่ดี เชื่อว่าองค์กรตำรวจมีคนดีมากกว่าคนไม่ดี ตำรวจเป็นอาชีพที่น่าสงสาร เช่น ตำรวจจับใครมาคนหนึ่ง ญาติของผู้ต้องหาก็พาลเกียจตำรวจไปหมด  แต่ตำรวจต้องทำตามหน้าที่  ขอให้มีดุลยพินิจในการทำงาน  มีความเป็นธรรม อย่าแตกแถว ทำสิ่งผิดกฎหมายเสียเอง ฝากให้ ผกก.แต่ละ สภ.ลงไปดูแลเอาใจใส่ลูกน้องว่า มีปัญหาครอบครัวไม่ มีปัญหาการเงินไม่ ถ้ามีปัญหาต้องเข้าไปช่วยเหลือแก้ไข ทำความเข้าใจ ให้ทำสิ่งที่ถูกต้อง  ถ้า ผกก.ไม่ว่าง ต้องให้ผู้บังคับบัญชาแต่ละสายงานลงไปดูแล ส่วนปัญหาเรื่องการแฉคลิปฉาวของตำรวจในโลกโซเชียลจะตักเตือนตลอด เพราะการทำงาน ทุกคนเหนื่อย อาจมีอารมณ์บ้าง หรือทำสิ่งที่ไม่ดี จึงต้องมีสติอยู่ตลอดเวลา เพราะตำรวจทำงานบริการประชาชน”ประธานชาติกล่าว

สำหรับการแบ่งเวลาทำงาน เขาบอกว่า เป็นเจ้าของธุรกิจ 3 แห่ง คือบริษัท คี่กวง อลูมินั่ม จำกัด บริษัท โรงน้ำแข็ง บางศรีเมือง 999 จำกัด  และ บริษัท เป็ด น้ำแข็ง จำกัด ที่มาทำงานตรงนี้ได้เต็มที่ เพราะลูกๆโตกันแล้วเข้ามาช่วยบริหารงาน ครอบครัวตนมาจากเมืองจีน เมื่อชีวิตเราดีขึ้นแล้ว บริษัทมีความมั่นคง ชีวิตประสบความสำเร็จจึงมีเวลาทำงานเพื่อช่วยเหลือสังคม และชีวิตนี้คิดว่าจะทำงาน เพื่อตอบแทนบุญคุณแผ่นดิน พร้อมจะเข้าช่วยเหลือหน่วยงานราชการโดยเฉพาะองค์กรตำรวจ  ส่วนความสัมพันธ์ กับ กต.ตร.คนอื่นๆพยายามนัดพบปะสังสรรค์กันเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น  หาวิธีช่วยเหลือชาวบ้านและตำรวจ  กต.ตร.ส่วนใหญ่จะเป็นพ่อค้า บางครั้งมีปัญหาด้านธุรกิจ เราจะช่วยเหลือกัน ไม่ให้มีผลต่อการทำงานเพื่อสาธารณะประโยชน์ เพราะ กต.ตร.ทุกคนมาทำงานตรงนี้ ด้วยความเสียสละจริงๆและรักตำรวจทุกคน

การันตีผลงานรับโล่รางวัลทำความดีเพื่อสังคมมากมาย เช่น  ปี 56 รับรางวัล  “ รวมใจ คนทำดี” จากพล.ต.ต.ธนายุตม์ วุฒิจรัสธำรงค์ ผบก.ภ.จ.นนทบุรี สมัยนั้น รางวัลสนับสนุนการสร้างที่พักสายตรวจ  ในฐานะประธานที่ปรึกษา กต.ตร.สภ.บางศรีเมือง  ปี 57 ประกาศเกียรติคุณ “ผู้ทรงคุณค่า จารึกไว้ในแผ่นดิน” ของ บช.ภ.1 จาก พล.ต.ท.นเรศ นันทโชติ ผบช.ภ.1 ในขณะนั้น รางวัลเกียรติคุณในกิจกรรม โครงการจริยธรรมดี มีสุขภาพเลิศ  ในฐานะ กต.ตร.จ.นนทบุรี ปี 59 จากพล.ต.ต.สุศักดิ์ ปรักมะกุล ผบก.ภ.จ.นนทบุรี รางวัลเกียรติคุณ ในฐานะประธาน โครงการเดินวิ่งเพื่อสุขภาพ และการกุศล “มินิ ฮาล์ฟมาราธอน นัดพบ ณ บางใหญ่”เนื่องในโอกาส “ทำดีเพื่อพ่อ” ปี 59 จาก พ.ต.อ.สุวัฒน์ ตันติมาสน์ ผกก.สภ.บางใหญ่ รางวัลเกียรติคุณ ให้การสนับสนุนการซ่อมแซมบ้านพักข้าราชการตำรวจ สภ.หน้าพระลาน จาก พ.ต.อ.วัชรินทร์ เมืองทิพย์ ผกก.สภ.หน้าพระลาน  ปี59 รางวัล ผู้บริหารดีเด่น จากหนังสือพิมพ์พัฒนาเศรษฐกิจ  และหนังสือพิมพ์ข่าวผู้นำ

ล่าสุดได้รับปริญญาเอก ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาบริหารธุรกิจ จาก International University of Morality (IUM) รุ่นที่ 1 /2017 เมื่อวันที่ 18 มี.ค.2560 ที่ประเทศสิงคโปร์

ขณะที่ พ.ต.อ.สมพล วงศ์ศรีสุนทร ผกก.สภ.คลองข่อยกล่าวเสริมว่า  วนเวียนเป็น ผกก.อยู่ในพื้นที่ จ.นนทบุรี 3 รอบ ปัจจุบันนี้รู้สึกว่า กต.ตร.ที่นี้เปลี่ยนไป  เข้ามาร่วมมือสนับสนุน ร่วมบริหาร ตำรวจทำงานง่าย โดยเฉพาะประธานชาติสร้างผลงานไว้มากมาย  เดิมที่คนทั่วไปจะคิดว่า กต.ตร.เป็นแค่กระเป๋าเงินของตำรวจ แต่เมื่อมาพบประธานชาติไม่ใช้แล้ว ท่านลงมาดูแลทุกข์สุขของชาวบ้านและตำรวจ ถ้าเห็นสิ่งไหนไม่ดีท่านจะคัดค้าน  นอกจากท่านเป็น กต.ตร.จ.นนทบุรี แล้ว ท่านยังเป็น หัวหน้าสำนักงาน พล.ต.ต.สุศักดิ์ ปรักมะกุล ผบก.ภ.จ.นนทบุรี ด้วย

พูดแล้วหัวเราะ “เพราะผู้การคิดอะไรไม่ออกบอกประธานชาติ”

RELATED ARTICLES