ที่กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง  เมืองทองธานี อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี พล.ต.ท.จิรภพ ภูริเดช ผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง คุณรงรอง ภูริเดช ประธานชมรมแม่บ้านตำรวจสอบสวนกลาง พร้อมด้วย พล.ต.วรวัฒน์ วัฒน์นครบัญชา รองผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง พล.ต.ต.วิวัฒน์ ชัยสังฆะ รองผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง พล.ต.ต.ศิร์ธัชเขต ครูวัฒนเศรษฐ์ รองผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง พล.ต.ต.สุวัฒน์ แสงนุ่ม รองผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง พล.ต.ต.ณัฐศักดิ์ เชาวนาศัย รองผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง นำข้าราชการตำรวจในสังกัด และสมาชิกชมรมแม่บ้านตำรวจสอบสวนกลาง ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ วันที่ 5 ธ.ค.64 วันพ่อแห่งชาติ บริเวณลานหน้าอาคารเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร พระชนมพรรษา 60 พรรษา