กองตำรวจสื่อสาร สำนักงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ภายใต้การอำนวยการของ พล.ต.ต.อธิศวิส กมลรัตน์ ผู้บังคับการกองตำรวจสื่อสาร นำข้าราชการตำรวจในสังกัด จำนวน 60 นาย ร่วมกันทำกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์ ประจำปีงบประมาณ 2565 “ทำความสะอาด ปรับปรุงภูมิทัศน์” บริเวณพื้นที่สวนป่าศาลาพระราชศรัทธา วัดปทุมวนารามราชวรวิหาร ถนนพระรามที่ 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน  กรุงเทพมหานคร