ผู้การจ๋อ นำทีมสืบสวนภูธรภาค 2 ต่อยอดหลักสูตรจากนักสืบ 5 G

พล.ต.ต.ธีรเดช ธรรมสุธีร์ ผู้บังคับการสืบสวนสอบสวนตำรวจภูธรภาค 2 พร้อมด้วย พ.ต.อ.สรัลพัฒน์ ยศสมบัติ พ.ต.อ.วราวุธ เจริญชนม์ รองผู้บังคับการสืบสวนสอบสวนตำรวจภูธรภาค 2 พ.ต.อ.กฤตยา เลาประสพวัฒนา รองผู้บังคับการสืบสวนสอบสวนตำรวจภูธรภาค 2 พ.ต.อ.สหัส ใจเย็น รอสารวัตรกองกำกับการสืบสวนสอบสวนตำรวจภาค 2 จัดให้มีการทดสอบยิงปืนทางยุทธวิธีเจ้าหน้าที่ตำรวจปฏิบัติหน้าที่ภาคสนามก่อนออกปฏิบัติหน้าที่จริง (Real Situate Shooting : R.S.S.) ของกองบังคับการสืบสวนสวนตำรวจภูธรภาค 2 เพื่อความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่ตำรวจ ตลอดจนประชาชน และเสริมสร้างความมั่นใจในการปฏิบัติหน้าที่ตามรูปแบบของหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายของสหรัฐอเมริกา และแนวนโยบายเรื่องความปลอดภัยเป็นสากลของ พล.ต.อ.สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ

เนื่องจากปัจจุบันอาชญากรรมที่เกิดขึ้นในแต่ละวัน มีแนวโน้มการก่อเหตุรุนแรงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ตำรวจมีหน้าที่ในการดูแลความสงบเรียบร้อย ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน หากเกิดเหตุเจ้าหน้าที่ตำรวจจะต้องรีบเข้าดำเนินการระงับเหตุ และคลี่คลายสถานการณ์ดังกล่าวให้เกิดความสูญเสียน้อยที่สุด และเมื่อวันที่ 11 – 17 เมษายน 2565  พล.ต.อ.สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ในฐานะผู้อำนวยการหลักสูตรสืบสวนคดีอาญารุ่นพิเศษ 5G ได้ส่ง พล.ต.ต.ธีรเดช ธรรมสุธีร์ ผู้บังคับการสืบสวนสอบสวนตำรวจภูธรภาค 2 หัวหน้าคณะครูฝึกและครูพี่เลี้ยงหลักสูตรนำนักสืบ 5G จำนวน 40 คนเดินทางไปศึกษาดูงานหน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย พร้อมการปฏิบัติหน้าที่และการใช้อาวุธปืนตามหลักยุทธวิธีในสถานการณ์จริงของเจ้าหน้าที่ตำรวจเมืองดัสลัส รัฐเท็กซัส ประเทศสหรัฐอเมริกา กำชับให้นำประสบการณ์และความรู้ที่ได้กลับมาพัฒนา ปรับปรุง และประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตำรวจให้เกิดประโยชน์สูงสุด

มอบหมายสั่งการให้ถอดบทเรียนเหตุการณ์รุนแรงในพื้นที่ นำข้อดีจากการศึกษาดูงานดังกล่าวมาปรับใช้จริง เพื่อหาแนวทางเชิงรุกในการปราบปรามอาชญากรรมดังกล่าว มิให้เกิดขึ้นในสังคม และเตรียมความพร้อมให้เจ้าหน้าที่ตำรวจภาคสนามทุกนาย  ทดลองเริ่มต้นในสังกัดกองบังคับการสืบสวนสอบสวนตำรวจภูธรภาค 2 ให้มีความมั่นใจในการใช้อาวุธปืนเพื่อเพิ่มขีดความสามารถทางยุทธวิธีในการออกปฏิบัติหน้าที่ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติ และประชาชนที่อยู่โดยรอบรู้สึกมั่นใจ และได้รับความปลอดภัยจากการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจ กองบังคับการสืบสวนสวนตำรวจภูธรภาค 2

พล.ต.ต.ธีรเดช ธรรมสุธีร์ ผู้บังคับการสืบสวนสอบสวนตำรวจภูธรภาค 2 นำเหตุการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นมาถอดบทเรียนเช่น เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2564 คนร้ายคลั่งใช้อาวุธปืนไล่ยิงเจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธรบางน้ำเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทราได้รับบาดเจ็บสาหัส และเมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2564 คนร้ายความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด ใช้อาวุธปืนยิง ด.ต.ชิน เก่งศิริ ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตพื้นที่ สถานีตำรวจภูธรพานทอง จังหวัดชลบุรี เ อย่างไรก็ตาม ในบางสถานการณ์ที่เจ้าพนักงานตำรวจเข้าปฏิบัติการตามอำนาจหน้าที่ ต้องใช้ความระมัดระวังอย่างถึงที่สุด แต่ด้วยการดำเนินการภายใต้กรอบอำนาจหน้าที่อาจจะเป็นจุดเสี่ยงให้ผู้ก่อเหตุใช้อาวุธปืนต่อสู้เจ้าพนักงานตำรวจจนอาจได้รับอันตรายแก่ร่างกาย ถึงขั้นได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิต เห็นได้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพของข้าราชการตำรวจภาคสนามทุกระดับชั้น ให้มีทักษะความรู้ความสามารถในการตัดสินใจใช้อาวุธปืนประกอบกับทักษะทางยุทธวิธีในการเข้าระงับเหตุได้อย่างมืออาชีพ ปลอดภัย และถูกต้องตามมาตราฐานสากล

ผู้บังคับการสืบสวนสอบสวนตำรวจภูธรภาค 2  กับพวกจัดทำ โครงการทดสอบยิงปืนทางยุทธวิธีก่อนออกปฏิบัติหน้าที่จริงเจ้าหน้าที่ภาคสนาม กองบังคับการสืบสวนสอบสวนตำรวจภูธรภาค 2 (Real Situate Shooting : R.S.S.) ขึ้นเพื่อเตรียมความพร้อมให้เจ้าหน้าที่ตำรวจในสังกัด มี พ.ต.อ.อิทธิกร จิรัตนานนท์ ผู้กำกับการปฏิบัติการพเิศษ กองบังคับการสืบสวนสอบสวนตำรวจภูธรภาค 2 พ.ต.อ.มาโนต หวังสู้ศึก ผู้กำกับการสืบสวน 1 กองบังคับการสืบสวนสอบสวนตำรวจภูธรภาค 2 พ.ต.อ.บัญชา คล้ายน้อย ผู้กำกับการสืบสวน 2 กององบังคับการสืบสวนสอบสวนตำรวจภูธภาค 2  พ.ต.อ.ธนเสฎฐ์ ประชาชัยศรี ผู้กำกับการสืบสวน 3 กององบังคับการสืบสวนสอบสวนตำรวจภูธภาค 2  พ.ต.อ.ธัญญพัทธ์ บุญสุข ผู้กำกับการวิเคราะห์ข่าวและเครื่องมือพิเศษ กองบังคับการสืบสวนสอบสนตำรวจภูะรรภาค 2   พ.ต.อ.วีรเดช ใช้สิทธิชัย ผู้กำกับการฝ่ายอำนวยกาสืบสวนสอบสวนภูธรภาค 2 และพ.ต.อ.วรพจน์ รุ่งกระจ่าง ผุ้กำกับการ(สอบสวน) กองบังคับการสืบสวนสอบสวนตำรวจภูธรภาค ใฐญานะ 2  รองหัวหน้าชุดปฏิบัติการปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ PCT ชุดที่ 5 จัดส่งเจ้าหน้าที่ตำรวจภาคสนามทุกนายเข้าทดสอบตั้งแต่ระดับ ผู้บังคับหมู่ – ผู้กำกับการ จำนวนทั้งสิ้น 120 นาย และ ฝึกอบรมข้าราชการตำรวจผู้ปฏิบัติหน้าที่ชุดปฏิบัติการปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศชุดที่ 5 จำนวนทั้งสิ้น 20 นาย และผู้เข้าทดสอบทุกนายจะต้อง “ผ่านเกณฑ์” ตามขั้นตอนและวิธีการดำเนินการตามหลักสูตร ถือว่าเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติในการปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่รับผิดชอบจริงเท่านั้น หากผู้เข้ารับการฝึกอบรม เข้าทำการทดสอบ “ไม่ผ่าน” จะต้องทำการทดสอบใหม่จนกว่าผ่านเกณฑ์จึงจะได้ลงปฏิบัติหน้าที่ภาคสนาม  ได้ครูฝึกจาก ชุดปฏิบัติการพิเศษ บูรพา 491 ที่ได้รับการฝึกมาเป็นอย่างดีนำจาก พ.ต.อ.สหัส ใจเย็น รองผู้บังคับการสืบสวนสอบสวนตำรจภูธรภราค 2  พ.ต.อ.อิทธิกร จิรัตนานนท์  ผู้กำกับการปฏิบัติการพิเศษ และ พ.ต.ท.สุริยะ โพธิ์ทองนาค รองผู้กำกับการปฏิบัติการำิเศษ 2  ครูฝึกทดสอบโครงการดังกล่าวจะใช้เวลาว่างนอกเหนือจากการปฏิบัติหน้าที่ไปเข้ารับการฝึกอบรมที่สนามยิงปืน บูรพา 491

RELATED ARTICLES